Concepte parentale din diferite puncte de vedere,

Pe parcursul dezbaterii au fost împărtăşite experienţe din proiectele educaţionale prin care şcoala şi familia identifică strategii şi soluţii adecvate pentru a concepte parentale din diferite puncte de vedere diversităţii de aspiraţii şi nevoi educaţionale ale copiilor pe drumul formării lor.

De asemenea, au fost prezentate programe de educaţie parentală, resursele disponibile în România şi s-a discutat despre modul în care cursurile de educaţie parentală sprijină familia, părinţii, succesul şcolar, mai ales în cazurile vulnerabile.

La eveniment au participat, din partea Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi - Învăţământ Preuniversitar, domnul Iulian Cristache, preşedinte, şi domnul Eugen Ilea, vicepreşedinte, care au prezentat punctele de vedere ale părinţilor, au subliniat necesitatea continuării dezbaterilor, nevoia clarificării conceptelor şi importanţa unui parteneriat între Federaţie şi Ministerul Educaţiei Naţionale, au exprimat interesul pentru temele în discuţie şi au apreciat calitatea dezbaterii organizate şi a ideilor susţinute.

arahnoidita vederii

Domnul Petru Andea, secretar de stat în Ministerul Educaţiei Naţionale, a menţionat că tema educaţiei parentale este una intens dezbătută la nivel european, aspecte cu privire la aceasta fiind incluse în diferite declaraţii şi comunicări ale Uniunii Europene. Astfel, în Declaraţia de la Lisabona s-a lansat ideea că educaţia parentală trebuie să fie subiect al unor strategii naţionale, iar România, ca stat membru al Uniunii Europene, a fost deosebit de receptivă la acest subiecte.

Cadouri și sfaturi

Ministerul Educaţiei Naţionale a colaborat cu UNICEF şi multiple organizaţii nonguvernamentale în diferite proiecte educaţionale şi doreşte să continue aceste parteneriate în vederea asigurării unei educaţii de calitate. În cadrul reuniunii, doamna prof.

boli ale creierului și ale vederii sentință slabă la vedere

Școala nu poate rămâne singură în acest proces complex, de durată. În complementaritate, familia asigură temeiuri educaţionale esenţiale, securitate afectivă, deschidere spre valori, aspecte ce se multiplică treptat în spaţiul educaţiei şcolare.

concepte parentale din diferite puncte de vedere

După cum putem vorbi de o «Școală» şi o formare continuă a profesorilor, la fel şi părinţii au nevoie de susţinere, de informaţii pedagogice, de consiliere, de o «Școală a părinţilor», în contextul unei lumi moderne, complexe, contradictorii, al unor provocări ce se află inevitabil în faţa copilului, a tânărului, pe traseul educaţional.

Atât experienţa internaţională, cât şi cele mai bune practici implementate în România, arată că sesiunile de educaţie parentală şi parteneriatul şcoală - familie - comunitate contribuie la participarea şcolară crescută, îmbunătăţeşte atât comunicarea dintre părinte şi copil, cât şi pe cea dintre părinte şi cadrul didactic, în contextul unor comunităţi implicate.

îmbunătățiți vederea 3 refacerea hipermetropiei vederii

Educaţia parentală este o modalitate de susţinere a părinţilor, a reprezentanţilor legali şi a tuturor celor care îngrijesc copii cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani. Conform Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului, statele trebuie să îi susţină în mod adecvat pe părinţi şi pe cei responsabili de îngrijirea copiilor pentru ca aceştia să îşi poată îndeplini responsabilităţile. Experienţa acestora din diferite modele arată că educaţia parentală contribuie atât la o mai bună relaţie şi comunicare între copii şi părinţi, cât şi la creşterea participării şcolare, mai ales a celor mai vulnerabili copii.

concepte parentale din diferite puncte de vedere Tratamentul ayurvedic al deficienței de vedere

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport este preocupată de provocările multiple aflate în faţa educaţiei şi a şcolii în secolul XXI, de reuşite sau neîmpliniri, de interogaţii pedagogice din sfera educaţională, considerând că explorarea punctelor de vedere ale participanţilor reprezintă temeiuri şi argumente pentru viitoare abordări legislative.

În acest sens, dezbaterea a explorat posibilele trasee educaţionale şi proiecte legislative, aducându-le în concepte parentale din diferite puncte de vedere membrilor Parlamentului şi ai Guvernului. Adresa poştală: Palatul Parlamentului, str.

Creșterea și dezvoltarea copilului este imposibilă fără participarea părinților. Pentru ca aceștia să devină asistenți ai profesorului, să se dezvolte creativ împreună cu copiii, este necesar să-i convingem că sunt capabili de acest lucru, că nu există un lucru mai interesant și mai nobil decât să înveți să-ți înțelegi copilul și că l-ai înțeles, să ajute în toate, să fii răbdător și sensibil și atunci totul se va dovedi. Organizarea interacțiunii cu familia este o muncă dificilă, neavând tehnologii și rețete pregătite. Succesul său este determinat de intuiția, inițiativa și răbdarea profesorului, capacitatea sa de a deveni asistent profesional în familie.

Izvor nr.

Ațiputeafiinteresat