Concluzii despre viziune, Viziune și operativitate în aplicarea concluziilor Congresului Profesiei Contabile din România

concluzii despre viziune

Misiune, viziune, principii, valori Misiunea Agenţiei Naţionale Antidrog este de a elabora, coordona, evalua şi monitoriza, la nivel naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi al asistenţei integrate a consumatorilor, aplicate de către instituţiile cu atribuţii în domeniu.

concluzii despre viziune

Viziune Să fie o instituţie de referinţă, pe plan naţional şi internaţional, în domeniul antidrog, să promoveze un sistem coerent de asistenţă, prevenire şi combatere, prin elaborarea de documente programatice adaptate fenomenului. Principii Prioritatea — Problematica prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri este asumată ca o prioritate de Guvernul României.

Întrucât au existat voci puternice, reprezentative, atât în corpul magistraţilor, cât şi în restul societăţii, care au contestat atât procesul de elaborare a acestor proiecte, cât şi conţinutul lor, Fundaţia Konrad Adenauer şi Programul vedere dihorului pentru Statul de Drept în Europa de Sud-Estalături de Funky Citizens şi Expert Forumau organizat în noiembrie conferinţa Consens: Legile Justiţiei. Dezbaterile din cele două zile ale conferinţei au scos în evidenţă, printre alte probleme legate de cadrul legislativ, nevoia de comunicare, de deschidere a sistemului de justiţie faţă de cetăţeni şi celelate instituţii ori profesii. Deciziile luate de magistraţi trebuie să fie mai bine explicate pe înţelesul oamenilor obişnuiţi; nu doar sentinţele pronunţate de instanţe, dar şi soluţiile adoptate de procurori. În cazul concret al hotărârilor judecătoreşti inclusiv Deciziile Curţii Constituţionalear fi de dorit ca ele să fie pronunţate în şedinţă publică abia atunci când sunt deja motivate, astfel încât publicul larg să înţeleagă mai bine cum se aplică legea. Acest deziderat ar reflecta concluzii despre viziune bine valorile fundamentale ale profesiei de magistrat, mai ales cu privire la modul în care se relaţionează magistraţii faţă de cetăţeni, justiţia reprezentând un serviciu public de importanţă covârşitoare în viaţa fiecărui om.

Continuitatea — Activităţile desfăşurate pentru reducerea cererii şi ofertei de droguri au caracter permanent si se bazează pe experienţa anterioară. Abordarea globală, unitară, multidisciplinară şi echilibrată — Măsurile de reducere a cererii şi ofertei de droguri trebuie să se încadreze în concepţia internaţională de combatere a fenomenului. Coordonarea — Pentru asigurarea unei abordări unitare cu privire la concluzii despre viziune drogurilor, activităţile de reducere a cererii şi ofertei de droguri trebuie coordonate şi integrate în programe şi instrumente practice, cu respectarea autonomei funcţionale.

CHIRURGIE ENERGETICĂ - CU BIOENERGOTERAPEUTUL GEORGE FETICA (EXEMPLU SĂPTĂMÂNAL)

Cooperarea — Lupta împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri are la bază cooperarea inter-instituţională, concluzii despre viziune la nivel naţional cât şi internaţional. Legalitatea — Întreaga activitate de reducere a cererii şi ofertei de droguri se desfăşoară cu respectarea prevederilor Constituţiei şi ale legislaţiei naţionale în materie, precum şi a prevederilor specifice din tratatele internaţionale la care România este parte.

îmbunătățirea vederii fără software calanetică și probleme de vedere

Deschiderea instituţională — Concluzii despre viziune creşterea gradului de sensibilizare şi conştientizare a populaţiei asupra pericolului reprezentat de creşterea consumului de droguri, urmărim implicarea societăţii civile în programele şi proiectele de prevenire.

Pe de altă parte, promovăm cooperarea inter-instituţională, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Rigurozitatea ştiinţifică — Presupune adaptarea politicilor de răspuns în funcţie de rezultatele cercetărilor ştiinţifice.

exercițiu descărcare viziune

O abordare deschisă, fără idei preconcepute, pornind de la concluzii ştiinţific fundamentate reprezintă factorul decisiv în găsirea soluţiilor instituţionale. Umanismul — Respectarea demnităţii umane pentru cei cu comportamente dependente droguri, alcool, tutun, altele conduce la înţelegerea complexităţii şi a relevanţei fiecărui istoric individual, familial şi social.

Specificitatea — Perceperea realităţilor şi fenomenelor este mai bine simţită pe plan local, iar construirea politicilor de răspuns trebuie să se pornească de la necesităţile specifice fiecărei zone, implicând potenţialul local pentru atingerea concluzii despre viziune propuse. Valori Agenţia Naţională Antidrog pune în centrul activităţilor sale următoarele valori: Comunitatea.

câtă viziune se va deteriora care este vederea corbilor

Ațiputeafiinteresat