Din ceea ce stă ascuțit viziune.

AFORISME | Sinteza Gândirii

Next Prima mea viziune [Această viziune a fost dată curând după marea Dezamăgire adventă din și relatarea ei a fost publicată pentru prima dată în Numai câteva din evenimentele viitoare au fost văzute la acea dată.

Viziuni ulterioare au cuprins mai multe detalii. Sfinții cei dragi au de trecut prin multe încercări. Dar întristările noastre ușoare, care nu sunt decât de-o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă — în vreme ce ne uităm nu la lucrurile care se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când lucrurile care nu se văd sunt veșnice.

Isaia NTLR - Viziunea pe care a avut-o Isaia, fiul - Bible Gateway

Am încercat să aduc înapoi un raport bun și câțiva struguri din Canaanul ceresc, pentru care mulți m-ar omorî cu pietre, așa cum toată adunarea îndemna la uciderea cu pietre a lui Caleb și Iosua pentru raportul pe care-l aduseseră. Numeri 14, ST Apoi, mi-am ridicat privirile și am văzut o cărare dreaptă și îngustă care se înălța deasupra lumii.

Poporul advent călătorea pe această cărare către cetatea și-a vindecat el însuși viziunea se afla la celălalt capăt al drumului. Ei au avut o lumină puternică, pusă la începutul cărării, în spatele lor, despre care un înger mi-a spus că este strigătul de la miezul nopții.

Această lumină strălucea pe toată cărarea și îi ajuta să vadă pe unde merg, ca să nu se poticnească. Dacă își țineau ochii fixați asupra lui Isus, care era exact în fața lor, călăuzindu-i către cetate, erau în siguranță. Curând însă, unii au obosit și au spus că cetatea era departe și că se așteptaseră ca la acea dată să fi intrat deja în ea.

SĂ FIE OARE CEL MAI MARE SECRET AL TERREI: LUMEA SUBTERANĂ… A PLANETEI PĂMANT!?

Lumina din spatele lor s-a stins, lăsându-le picioarele într-un întuneric desăvârșit, iar ei s-au poticnit și au pierdut din vedere ținta și pe Isus, căzând de pe cărare în lumea rea și întunecată de dedesubt. La scurtă vreme [Vezi și Apendicele. Sfinții care erau în viață, la din ceea ce stă ascuțit viziune, au cunoscut și au deslușit glasul, dar cei răi au crezut că este un tunet și un cutremur.

din ceea ce stă ascuțit viziune miopia la oameni se dezvoltă

Când Dumnezeu a rostit timpul, a turnat asupra noastră Duhul Sfânt, iar fețele noastre s-au luminat și au început să strălucească de slava lui Dumnezeu, precum fața lui Moise când a coborât de pe Muntele Sinai. Pe frunțile lor scria: Dumnezeu, Noul Ierusalim, și mai era o stea strălucitoare în care era scris Numele cel nou al lui Isus. Văzând starea noastră fericită, sfântă, cei răi s-au umplut de mânie și s-au repezit cu violență ca să pună mâna pe noi pentru a ne arunca în închisori; dar noi am întins mâna în Numele Domnului și ei au căzut neajutorați la pământ.

Apoi, s-a văzut că sinagoga lui Satana știa că Dumnezeu ne iubea pe noi cei care ne puteam spăla unul altuia picioarele și îi salutam pe frați cu o sărutare sfântă, și ei s-au închinat la picioarele noastre. Ne aflam toți într-o tăcere solemnă, cu ochii țintă la norul care se apropia как на сайте можно заработать деньги devenea mai strălucitor, din ce în ce mai slăvit, până când a ajuns un nor mare, alb.

Partea de jos a acestuia părea ca de foc; deasupra norului era un curcubeu, în timp ce în jurul lui erau zece mii de îngeri, care intonau cel mai plăcut cântec; pe acest nor stătea Fiul omului.

Archive for the ‘AFORISME’ Category

Părul Său era alb și ondulat și I se cobora pe umeri; pe capul Său erau multe cununi. Picioarele Îi păreau ca de foc. În mâna Sa dreaptă era o seceră ascuțită, în cea stângă, o trâmbiță de argint.

Ochii Săi, ca niște flăcări, îi cercetau neîncetat pe copiii Lui. Apoi toate fețele s-au îngălbenit, iar ale celor pe care Dumnezeu îi respinsese s-au înnegrit. Este haina mea nepătată? La auzirea acestor cuvinte, fețele noastre s-au luminat și bucuria a inundat fiecare inimă. Și îngerii au urcat un ton și au cântat din nou, în timp ce norul se apropia și mai mult de pământ.

Account Options

Treziți-vă, voi care dormiți în țărâna pământului, și ridicați-vă. Mormintele s-au deschis și cei morți au ieșit îmbrăcați în nemurire. Ne-a dat harpe de aur și frunzele de palmier ale biruinței. Aici, pe marea de cristal, cei stăteau în picioare într-un careu perfect.

Unii dintre ei aveau niște cununi foarte strălucitoare, alții nu atât de luminoase. Unele cununi se vedeau încărcate de stele, în timp ce altele nu aveau decât câteva. Toți erau mulțumiți de cununile lor. Și erau cu toții înveșmântați într-un mantou alb strălucitor, care îi acoperea de la tălpi până la umeri.

Îngerii erau de jur împrejurul nostru în timp ce mergeam pe marea de cristal către porțile cetății.

Scrieri timpurii

Am intrat cu toții și am simțit că aveam tot dreptul să fim în cetate. Din scaunul de domnie curge un izvor cu apă curată, iar pomul vieții se afla pe ambele maluri ale râului. Pe un mal al râului era un trunchi al pomului, iar pe celălalt mal un alt trunchi, amândouă fiind dintr-un aur curat, transparent.

La început, am crezut că văd doi pomi. M-am uitat din nou și am văzut că se uneau la vârf într-un singur pom. Așa era pomul vieții, pe fiecare mal al râului vieții. Ramurile lui erau plecate către locul în care stăteam noi, iar fructele erau minunate; păreau de aur amestecat cu argint. Apoi, am privit în sus și am văzut cetatea cea mare, care avea douăsprezece temelii și douăsprezece porți, câte trei pe fiecare latură, și un înger la fiecare poartă.

Apoi am început să privim lucrurile minunate din afara cetății.

REZERVĂRI ȘI INTRARE

Am văzut acolo case desăvârșit de frumoase care aveau sclipirea argintului, fiind sprijinite de patru stâlpi împodobiți cu mărgăritare, încântătoare la privit. Acestea urmau să fie locuite de către sfinți.

În fiecare dintre ele era o poliță de aur.

dalnoopia miopie

I-am văzut pe mulți sfinți intrând în case, scoțându-și cununile strălucitoare și așezându-le pe poliță, ieșind apoi în câmpul de lângă case pentru a lucra pământul; nu așa cum suntem nevoiți să lucrăm aici; nu, nu. O lumină strălucitoare se vedea în jurul capetelor lor și ei strigau neîncetat și dădeau slavă lui Dumnezeu.

Alături am văzut un câmp cu o iarbă înaltă, splendidă la privit; era de un verde crud și avea reflexii argintii și aurii, așa cum se unduia cu mândrie spre slava Regelui Isus. Apoi am intrat într-un câmp plin de tot felul de animale — leul, mielul, leopardul și lupul stând toate din ceea ce stă ascuțit viziune, în perfectă armonie. Am trecut printre ele și acestea ne-au urmat pașnice.

miopie ce este o baie

Am trecut prin păduri, căci ne îndreptam către Muntele Sionului. Am observat ceva roșu, ca o margine a veșmintelor lor; cununile lor erau strălucitoare; îmbrăcămintea le era de un alb curat. În șapte motive viziune ce-i salutam, L-am întrebat pe Isus cine erau.

Stimaţii mei fraţi din preoţie, vă rog să primiţi mulţumirile noastre pentru tot ceea ce faceţi pentru a duce mai departe lucrarea Domnului în întreaga lume. Acesta este un an deosebit din cel puţin două motive: primul, în luna decembrie, sărbătorim de ani de la naşterea profetului Joseph Smith şi, al doilea, preşedintele Gordon B. Hinckley a sărbătorit a a sa aniversare în luna iunie. Eu depun mărturie că profetul Joseph Smith a fost chemat şi ales pentru a fi primul profet al acestei dispensaţii şi că preşedintele Gordon B. Hinckley este actualul profet, văzător şi revelator al acestei Biserici.

Mi-a răspuns că erau martirii care fuseseră uciși din pricina Lui. Împreună cu ei era un foarte mare număr de copilași; și ei aveau un tiv roșu la veșmintele lor. Muntele Sion se afla chiar înaintea noastră și pe el era un templu strălucitor, în jurul acestuia fiind alți șapte munți pe care creșteau trandafiri și crini. Și i-am văzut pe micuți urcând sau, dacă voiau, folosindu-și aripile mici și zburând către vârfurile munților din ceea ce stă ascuțit viziune culegând florile care nu se ofileau niciodată.

Erau tot felul de copaci în jurul templului pentru a înfrumuseța locul: cimișirul, pinul, bradul, măslinul, mirtul, rodiul și smochinul, aplecat sub greutatea smochinelor sale coapte — toate acestea făceau ca locurile să fie peste măsură de atrăgătoare. Nu pot să descriu lucrurile minunate pe care le-am văzut acolo. Ah, dacă aș putea vorbi limba Canaanului, abia atunci aș putea să descriu într-o mică măsură slava din ceea ce stă ascuțit viziune lumi mai bune.

Am văzut acolo table de piatră pe care erau gravate numele celor cu litere de aur.

Chemat şi ales

După ce am privit slava templului, am ieșit și Isus ne-a lăsat acolo și a mers la cetate. Și am văzut o masă de argint curat; era lungă de mai mulți kilometri și, cu toate acestea, ochii noștri o din ceea ce stă ascuțit viziune vedea pe toată. Am văzut roadele pomului vieții, mana, migdalele, smochinele, rodiile, strugurii și multe alte feluri de fructe. L-am rugat pe Isus să-mi permită să mănânc din fructe.

Cei care mănâncă din fructele acestei țări nu se mai întorc pe pământ. Însă după puțină vreme, dacă vei fi credincioasă, vei putea să mănânci și din pomul din ceea ce stă ascuțit viziune, și să bei apă din râul vieții.

Apoi un înger m-a purtat cu delicatețe înapoi în această lume întunecată.

Just another WordPress.com weblog

Uneori, cred că nu mai pot sta aici; toate lucrurile pământului arată atât de sumbru. Mă simt foarte singură aici, căci am văzut o țară mai bună.

La urma urmei nici tu nu eşti chiar aşa cum ai dori. Numai acela care vrea să facă ceva mai mult este cu adevărat liber. Te afli în ambele tabere. Din pricina limbii.

Ah, dacă aș avea aripi ca un porumbel, aș zbura atunci de aici și mi-aș găsi liniștea! O, cât de întunecată părea această lume! Am plâns când m-am trezit aici și mi-a fost teribil de dor de acasă. Văzusem o lume mai bună, iar reîntoarcerea îmi răpise orice bucurie. Am relatat viziunea micului nostru grup din Portland care au crezut apoi pe deplin ca fiind de la Dumnezeu. Acea vreme a fost plină de putere.

Solemnitatea veșniciei ne cuprinsese pe toți. La aproape o săptămână după aceasta, Domnul mi-a dat o altă viziune și mi-a arătat încercările prin care trebuie să trec și că trebuie să merg și să spun și altora ceea ce îmi descoperise și, de asemenea, că voi întâmpina multă împotrivire și voi avea o mare suferință sufletească mergând la aceștia. Sănătatea mea era foarte proastă și nu aveam decât șaptesprezece ani.

Știam că mulți căzuseră prin înălțare de sine și mai știam că, dacă, în vreun fel anume, m-aș fi înălțat, Dumnezeu avea să mă părăsească și aș fi fost cu siguranță pierdută.

M-am dus înaintea Domnului în rugăciune și L-am rugat să pună povara aceasta asupra altcuiva. Simțeam că nu pot s-o duc. Atunci mi-a arătat că rugăciunea îmi fusese ascultată și că, dacă m-aș afla în primejdia de înălțare a eului, mâna Sa va fi asupra mea și voi fi afectată de boală.

Un doctor, care din ceea ce stă ascuțit viziune un faimos hipnotizator, mi-a spus că viziunile mele erau mesmerism, că eram o persoană ușor de influențat și că el poate să mă hipnotizeze și să-mi dea o viziune. I-am spus că Domnul mi-a arătat în viziune că mesmerismul era de la diavol, din Fântâna Adâncului, și că această practică avea să meargă în curând acolo, împreună cu toți cei care continuau să o folosească.

I-am dat apoi voie să mă hipnotizeze, dacă putea.

Ațiputeafiinteresat