Diverse abateri vizuale

Copiii cu epilepsie au un risc semnificativ de afectare cognitivă. Tulburările cognitive sunt datorate factorilor care cauzează epilepsia şi sunt in funcţie de localizarea focarului epileptic, de modul de propagare al descărcării epileptice, precum şi de durata şi severitatea procesului epileptic. O varietate de condiţii comorbide psihiatrice au fost identificate frecvent la copiii şi adolescenţii cu epilepsie, incluzand: depresie, anxietate, psihoze şi tulburări de atenţie cu hiperactivitate ADHD.

Rădăcinile evaluării neuropsihologice leagă neurologia de psihiatrie.

nagaeva t și insuficiență vizuală

La copiii cu epilepsie de lob frontal şi de lob temporal am folosit sarcini din bateria de testare CANTAB, validate pentru evaluarea funcţiilor cognitive. Această evaluare a condus la stabilirea unor fenotipuri cognitive in epilepsiile de lob frontal şi lob diverse abateri vizuale. Astfel, copiii cu epilepsie de lob frontal au prezentat un sindrom disexecutiv  dysexecutive sindrom de lob frontal ce asociază afectarea funcţiilor de planificare cu absenţa inhibiţiei, episoade hipomaniacale, impulsivitate şi comportament antisocial sau depresie, apatie, neglijenţă faţă de aspectul personal şi perseveraţie.

Aplicarea repetată a bateriei de testare neuropsihologică ne-a permis evaluarea longitudinală a performanţei cognitive la copiii epileptici, aprecierea eficienţei terapiei antiepileptice. Se subliniază avantajele oferite de evaluarea neuropsihologică computerizată, deoarece aceasta permite atingerea unui nivel de performanţă care este dificil de obţinut de către psiholog cu ajutorul testelor tradiţionale.

Homeopatia din pete în ochi

Din date de cercetare prezente rezultă că procesul epileptic se asociază adesea cu un larg spectru de tulburări psihice: retard psihic, autism secundar, tulburări pervazive de dezvoltare, psihoze epileptice, deficit atenţional cu hiperactivitate, tulburări de comportament, tulburări afective şi emoţionale, tulburări cognitive, ş. Tulburările psihice sunt datorate factorilor care generează pentru viziunea aloe şi se relaţionează cu localizarea focarului epileptic, cu modul de propagare al descărcării epileptice, precum şi cu durata şi severitatea procesului epileptic.

Convinşi fiind de faptul că relaţia dintre epilepsie şi tulburările psihice mai are multe necunoscute şi că in practica medicală asistenţa epilepsiei urmăreşte insuficient evaluarea stării psihice a pacienţilor, necesară şi pentru evoluţia favorabilă a crizelor, ca şi pentru recuperare şi ameliorarea calităţii vieţii, am căutat instrumente de evidenţiere a suferinţelor psihice şi mai cu seamă de precizare a efectului secundar asupra cogniţiei.

Cogniţia cunoaşterea rezultă din suma informaţiilor pe care le cuprinde la un moment dat campul mintal şi din modalitatea diverse abateri vizuale care ele diverse abateri vizuale ordonează dinamic in scopul adaptării şi integrării adecvate in mediu. Procesele cognitive senzaţia, percepţia, gandirea, inteligenţa, memoria, atenţia, limbajulrealizează funcţia de cunoaştere prin diferenţiere, identificare, clasificare, abstractizare, generalizare, interpretare, explicare, luare de decizii, prevedere, etc.

Rădăcinile evaluării neuropsihologice leagă cele două specialităţi: neurologia şi psihiatria. Studiile neuro-psihologice au ca obiectiv evaluarea competenţelor şi insuficienţei in diferite domenii diverse abateri vizuale cogniţiei: memorie, atenţie, limbaj, funcţii visuo-spaţiale, funcţii executive luare de decizii, comportament moral şi abilităţi de planificare. Metodele psihometrice permit o evaluare mai precisă a tulburărilor cognitive.

vedere minus 6 tratament

In lucrarea de faţă ne-am propus să analizăm tulburările cognitive la pacienţi cu epilepsie frontală sau temporală, folosind bateria de testare CANTAB fig. Ea se realizează pe un calculator cu touch screen ataşat. Copilul atinge direct stimulii pe ecran iar cotarea datelor se face in mod automat. Teste de inducţie A. Abilităţi motorii şi de inţelegere globală Motor Screening — MOT : Pacientul trebuie să atingă cu degetul markerul strălucitor intemitent care apare in diferite locaţii pe ecran; timp de administrare: 3 minute; evaluează: viteza de răspuns şi exactitatea atingerii markerului.

Testul măsoară latenţa timpul de răspuns şi abilitatea subiectului de a alege corect cercul.

  • Ce este centrul de rotație al ochiului?
  • Programul exact de diagnostic va depinde de imaginea clinică actuală.

Testarea memoriei vizuale A. I dentificarea corespondenţelor perceptuale imediat sau cu întârziere Delayed matching to sample- DMS : Se solicită găsirea corespondentului după un interval de latenţă ; pacientului i se arată un model vizual complex iar după o scurtă perioadă, pacientul alege dintre patru imagini pe aceea identică cu modelul.

Durata: 10 minute. Testul este senzitiv la leziuni in ariile temporale medii şi unele frontale. El măsoară viteza de răspuns, numărul de modele selectate corect şi apreciază statistic probabilitatea de eroare a răspunsului. Abilitatea de a forma o serie de asociaţii între un stimul vizual şi diverse abateri vizuale în care se află acesta Paired-associate learning — PAL Evaluează invăţarea asocierii unor perechi; timp de administrare: 10 minute; vizează memoria vizuală si invătarea; permite investigarea afectării cognitive uşoare, a demenţei şi a tulburărilor de memorie; testul este sensibil la disfuncţiile in ariile temporale medii.

diverse abateri vizuale

Imagini diferite sunt expuse scurt timp pe ecran in diverse locaţii; apoi pacientul trebuie să coreleze imaginea din centru cu o imagine identică care a apărut intr-o locaţie periferică; se apreciază erorile, numărul de incercări necesare pentru rezolvarea testului. Recunoaşterea unor pattern-uri vizuale Visual pattern recognition — PRM : Testul cercetează capacitatea de a recunoaşte şi de a selecta stimulul familiar dintr-o pereche; timp de administrare: 5 minute.

Pacientului i se arată 12 modele vizuale; in faza urmatoare, de recunoaştere modelele sunt arătate in ordine inversă, cuprinzănd şi un model nou.

Apoi proba este repetată cu 12 modele noi. C apacitatea de recunoaştere spaţială Spatial Recognition Memory — SRM : Testul este in senzitiv in disfuncţii ale lobului frontal şi relativ insenzitiv in afectarea lobului temporal; in faza de prezentare, un pătrat alb este prezentat pe ecran in 5 locaţii diferite; diverse abateri vizuale memorează locaţiile; in faza de recunoaştere, pătratul reapare in fiecare din cele 5 locaţii ca in diverse abateri vizuale de prezentare, dar in ordine inversă, asociat cu un pătrat identic distractor in locaţii neutilizate in faza de prezentare; pacientul trebuie să ignore pătratul distractor; testul este repetat de 3 ori in 5 noi locaţii; timp de efectuare: 5 minute.

Se apreciază numărul şi procentajul de rezultate corecte, precum şi viteza de reacţie a pacientului. Func ţii executive A.

VALOAREA BATERIEI CANTAB ÎN EVALUAREA TULBURĂRILOR COGNITIVE LA PACIENŢI EPILEPTICI - SNPCAR

Comutarea atenţiei Intra-Extra Dimensional Set Shift — IED : Testul cercetează discriminarea vizuală, menţinerea, comutarea şi flexibilitatea atenţiei; este senzitiv pentru modificările din ariile cerebrale fronto-striatale. Se aplică subiectului stimuli vizuali simpli linii albe sau zone colorate şi compuşi zone colorate şi linii albeiniţial intradimensionali şi ulterior extradimensionali; după 6 răspunsuri corecte, stimulii şi regulile se schimbă.

vederea și respirația endogenă

Testul măsoară erorile şi numărul de incercări şi etape complete. One Touch Stockings of Cambridge — OTS: Este test de planificare spaţială, utilizează memoria de lucru apreciind funcţia lobului frontal; timp de efectuare: 10 minute.

Pacientului i se prezintă bile colorate suprapuse in coloane; din 1,2,3 sau 4 mişcări, pacientul le modifică poziţia după model. Se numără: rezolvarea din prima incercare, media incercărilor de corectare, viteza de reacţie.

Stockings of Cambridge — SOC: Este o variantă a testului anterior, care apreciază funcţia lobului frontal; timp de efectuare: 10 minute.

De ce este centrul de rotație al ochiului atât de important pentru purtători?

Pacientul are două ferestre: in cea de jos aranjează mingi colorate după modelul din fereastra superioară. Se măsoară numărul de mişcări ce apreciază percepe prin vedere diverse abateri vizuale planificare a subiectului. Pacientului i se prezintă un şir de cutii albe ; unele dintre cutii, işi schimbă culoarea una cate una intr-o secvenţă variabilă; pacientul trebuie să atingă cutiile colorate de computer in aceeaşi ordine sau in ordine inversă.

Diverse abateri vizuale apreciază cea mai lungă secvenţă memorată corect, erorile şi viteza de reacţie a pacientului. Memoria de lucru spaţială Spatial Working Memory — SWM : Testul evaluează funcţia lobului frontal şi evidenţiază disfuncţii executive; timp de efectuare: 8 minute. Sunt expuse pătrăţele colorate, care trebuie intoarse pentru a descoperi căsuţele pline cu care se umple coloana din dreapta.

Se evaluează erorile, strategia şi viteza de reacţie.

motiv de viziune plutitoare

Atenţia A. Cu ajutorul a 2 butoane, pacientul marchează săgeţile apărute pe ecran, aleator, in dreapta sau in stanga. Se apreciază numărul de răspunsuri corecte şi incorecte omisiuni, comisiuni precum şi test ocular pe baumanskaya de reacţie B.

Timpul de reacţie Reaction Time — RTI : Testul măsoară viteza de răpuns a subiectului la o ţintă vizuală, a cărui stimul este predictibil sau nepredictibil; timp de efectuare: 5 minute. Pacientul apasă in funcţie de stadiile de efectuare, o pedală diverse abateri vizuale ecranul computerului touch screen la apariţia stimulului galben pe ecran.

Se apreciază timpul de reacţie şi timpul de mişcare. Atenţia vizuală vederea fetei Rapid Visual Information Processing — RVP : Testul este sensibil la disfuncţiile lobilor parietal şi frontal; timp de efectuare: 7 minute. Pacientul detectează secvenţe ţintă de numere de la 2 la 9, 2,4,6; 3,5,7; etc.

Se apreciază viteza de reacţie şi numărul de răspunsuri bune şi răspunsuri greşite. Cazul 1: B. Cluj-Napoca de la varsta de 3 ani şi 9 luni; a prezentat crize parţiale motorii drepte clonisme ale bărbiei, comisurii bucale drepte, membrului diverse abateri vizuale drept, durata secunde; conştienţa păstrată sau uşoară obnubilare.

Account Options

Examenul obiectiv general şi pe aparate — relaţii fiziologice. Examenul neurologic fără semne patologice de lateralizare neurologică.

CT cranian: discretă atrofie cerebrală fronto-parietală bilaterală. RMN cerebral fără aspecte patologice. S-a stabilit dg.

VALOAREA BATERIEI CANTAB ÎN EVALUAREA TULBURĂRILOR COGNITIVE LA PACIENŢI EPILEPTICI

Epilepsie focală simptomatică farmacorezistentă. S-a extirpat focarul diverse abateri vizuale postoperator hemipareză flască dreaptă uşoară, remisă după 7 zile. Diagnostic final — Epilepsie frontală simptomatică; dispalzie cortico — subcorticală tip II Palmini. Evaluarea psihologică Performanţa globală obţinută la testul Matrici Progresive Standard relevă un intelect sub nivel mediu liminar. Observaţie calitativă comportamentală: in timpul primei testări, la varsta de 5 ani, pacientul prezenta instabilitate psihomotorie marcată, cu dificultate de a-şi menţine atenţia concentrată.

La a doua evaluare, la varsta de 6 ani, pacientul prezenta dificultăţile atenţionale dar cu o lentoare marcată a răspunsurilor şi gandirii.

Pete înaintea ochilor - Anatomie September

A treia evaluare, la varsta de 7 ani: se menţin dificultăţile atenţionale, dar autocontrolul comportamental este mai bun, reuşeşte să parcurgă mai multe teste din bateria CANTAB, păstrand o nelinişte motorie, hiperkinezie; lateralizare nestabilizată. SRM: capacitatea de recunoaştere spaţială este sub medie, dar in limita normei.

  1. Un punct special din ochi joacă un rol mai mult decât esențial în producerea lentilelor pentru ochelari ZEISS Știați că, la ZEISS, un punct special din ochi - centrul său de rotație - joacă un rol cheie în optimizarea lentilelor de precizie?
  2. Ușoară scădere a vederii
  3. Некоторые из них -- эти были особенно популярны среди молодежи -- являли собой драматургически несложные сюжеты, накрученные вокруг всякого рода приключений и открытий.

SSP: capacitatea memoriei de diverse abateri vizuale spaţială este la medie. Cazul 2 F. Nu are antecedente personale semnificative. AHC:soră cu rahitism hipofosfatemic familial. Examenul obiectiv: modificări severe de tip rahitic.

Examenul neurologic negativ. EEG — focar iritativ in regiunea frontală dreaptă. S-a stabilit diagnosticul de epilepsie de lob frontal. A avut 2 evaluări la 9 ani şi 10 ani. Cazul 3: K. Diagnostic: epilepsie temporală Date clinice: Pacient de sex masculin, in varstă de 13 ani, din mediul rural.

Tatăl cu crize epileptice in copilărie; in prezent fără tratament, fără crize. APP fără importanţă.

Pete înaintea ochilor

De la 6 ani are crize morfeice cu plafonare a privirii, automatisme masticatorii, cavitate bucală deviată spre stanga, hipersalivaţie, contractură tonică a membrelor, durata minute.

EEG: focar iritativ PT drept. CT cranian: imagini ce sugerează mici hematoame subdurale simetrice. Ulterior, RMN evidenţiază scleroză hipocampală dreaptă. La incercarea de sevraj a AED, revin crizele. Se introduce tratament cu Oxc, sub care crizele sunt controlate in ultimul an. Diagnostic final: epilepsie de lob temporal cu crize parţiale complexe morfeice controlate terapeutic.

Scleroză hipocampală dreaptă. Intelect liminar. Cazul 4: C. De la 12 ani are crize morfeice cu automatisme de masticaţie şi deglutiţie, respiraţie stertoroasă, durata 1 min. Examen neurologic: fără aspecte patologice. Examen diverse abateri vizuale href="http://kingpinshop.ro/viziune-plus-1-5-este-785349.php">Viziune plus 1 5 este varfuri solitare in derivaţiile temporale drepte.

RMN: scleroză meziocampală. Diagnostic: epilepsie simptomatică, cu crize parţiale complexe.

Ce este centrul de rotație al ochiului?

Scleroză meziocampală. Sub tratament cu Finlepsin retard, au persistat manifestările critice; Finlepsinul a fost inlocuit cu Trileptal.

Slicers si Timelines - filtre vizuale intr-un Pivot Table

Din cauza continuării manifestărilor critice, diverse abateri vizuale adăugat in tratament VPA; continuă supravegherea. Bibliografie Benga O. Revista Romana de Sanatate Mintala, vol. Biol Psychiatry;—39 Flugel D. Epilepsy Research, — Lee, A. OWEN, A. Rumsey Eds. Palade S. Rabbitt, P. Sharbaugh C. Visu-Petra L. A Neuropsychological Approach.

Ațiputeafiinteresat