Dulce și văzut, Din viaţa lui Joseph Smith

dulce și văzut

După câteva zile, Domnul Şi-a îndeplinit promisiunea ofe-rindu-le lui Joseph Smith şi consilierilor săi din Prima Preşedinţie o viziune remarcabilă în care au văzut planurile detaliate ale templului.

„Ce Plăcut şi ce Dulce Este… Să Locuim Împreună”

Frederick G. Am îngenuncheat, I-am cerut ajutorul Domnului, iar clădirea a apărut în aşa fel încât să poată fi văzută, eu fiind primul care a observat-o.

 • dulce și - Traducere în germană - exemple în română | Reverso Context
 • Îmbunătățiți simulatorul de carte de viziune
 • Oh, că a fost atât de dulce și nevinovată.
 • Adică e așa dulce și protector.

Apoi, am văzut-o împreună. După ce am privit-o bine în exterior, clădirea părea să vină peste noi.

 • Salate de vitamine pentru vedere
 • По окончании записи машинка расплывалась и исчезала, но Элвин еще долго покоился, глядя в никуда, прежде чем сквозь века вновь обратиться к реальности.
 • Если их и интересовало, куда исчез робот, они не обмолвились об этом и словом.

Sub îndrumarea Emmei Smith, tratați viziunea cu aloe făceau ciorapi, pantaloni şi jachete pentru cei care lucrau la templu. Femeile au făcut, de asemenea, perdelele şi covoarele pentru templu, munca pentru interiorul templului fiind condusă de Brigham Young.

Fratele John Tanner şi-a vândut ferma de de hectare din New York, ajungând în Kirtland tocmai la timp pentru a-i împrumuta profetului 2.

Traducere "dulce și" în spaniolă

Pentru a proteja templul împotriva gloatelor ameninţătoare, bărbaţii au păzit templul noaptea, dormind în aceleaşi haine pe care le purtau în timpul zilei atunci când lucrau ca muncitori constructori. Cei care nu aveau animale de tracţiune s-au dus să lucreze la cariera de piatră şi au pregătit pietrele pentru a fi transportate către templu. Şi însuşi profetul a mers, îmbrăcat în redingota şi pantalonii lui [îmbrăcăminte de lucru] din in şi a lucrat în cariera de piatră ca noi, toţi ceilalţi.

Apoi, în dulce și văzut sâmbătă, aduceam toate animalele de tracţiune pentru a căra pietrele la templu, procedând aşa până când casa a fost terminată; iar soţiile noastre croşetau, torceau şi coseau tot timpul… făcând tot felul de lucruri. Fie ca fraţii să dea întotdeauna dovadă de un asemenea spirit şi să ne sprijine, iar noi trebuie să înaintăm şi cu siguranţă o vom face; lucrarea Domnului va progresa, templul Domnului va fi ridicat, vârstnicii Israelului vor fi încurajaţi, Sionul va fi clădit şi va deveni mândria, bucuria şi slava întregului pământ; şi imnul de slavă, laudă, cinste şi stăpânire pentru Cel care stă pe scaunul de domnie şi pentru Miel în vecii vecilor va fi auzit din deal în deal, din munte în munte, din insulă în insulă, de pe continent pe continent şi împărăţiile acestei lumi vor deveni împărăţia Dumnezeului nostru şi a Hristosului Său [vezi Apocalipsa ].

Suntem cu adevărat bucuroşi că există un asemenea spirit de unitate între ramurile Bisericii, acasă şi în străinătate, pe dulce și văzut continent, precum şi pe insulele mării; căci, prin acest principiu şi printr-o unitate în fapte, vom putea să ducem la îndeplinire scopurile Dumnezeului nostru.

Traducere "dulce și" în germană

Se pare că spiritul acţiunii, filantropiei şi supunerii s-a coborât atât asupra celor în vârstă, cât şi a celor tineri; şi fraţii şi surorile, băieţii şi fetele, chiar şi străinii care nu erau membri ai Bisericii s-au unit cu o generozitate fără precedent în realizarea acestei lucrări măreţe; în multe cazuri, nici măcar văduva nu putea fi oprită, deşi săracă, să-şi arunce bănuţii.

Simţim, acum, să le transmitem tuturor, bătrânilor şi tinerilor, indiferent dacă sunt sau nu membri ai Bisericii, recunoştinţa noastră sinceră pentru generozitatea lor fără precedent, pentru bunătatea, sârguinţa şi supunerea de care au dat dovadă într-un moment atât de potrivit referitor la această ocazie.

Nu că noi, personal sau individual, am fi beneficiat de vreun avantaj financiar, însă atunci când fraţii, cum a fost această situaţie, dau dovadă de unitate în scop şi plan, şi cu toţii pun umărul la treabă, grijile noastre, munca noastră, truda şi neliniştile noastre sunt substanţial diminuate sau jugul nostru este bun şi sarcina dulce și văzut este uşoară [vezi Matei ].

O asemenea unitate «este ca untdelemnul de preţ, care, turnat pe capul lui, se dulce și văzut pe barbă, pe barba lui Aaron, se pogoară pe marginea veşmintelor lui. Este ca roua Hermonului, care se pogoară pe munţii Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viaţa, pentru veşnicie».

Unitatea înseamnă putere [vezi Psalmii —3 ]. Acest lucru este ceea ce trebuie dulce și văzut se întâmple în Biserica lui Isus Hristos; unitatea înseamnă dulce și văzut. Fie ca sfinţii Celui Preaînalt să cultive mereu acest principiu, iar cele mai glorioase binecuvântări să poată veni, nu numai la ei personal, ci şi la întreaga Biserică — ordinea împărăţiei va fi păstrată, oficianţii ei vor fi respectaţi, iar cerinţele ei vor fi respectate cu promptitudine şi cu bucurie… Fie ca sfinţii să-şi amintească faptul că lucruri măreţe depind de eforturile lor personale şi că sunt chemaţi să conlucreze cu noi şi cu Spiritul Sfânt pentru realizarea lucrării măreţe din zilele din urmă, precum şi pentru binecuvântările şi slava aceleiaşi lucrări; fie ca toate sentimentele egoiste nu numai să fie îngropate, ci şi distruse; fie ca dragostea pentru Dumnezeu şi pentru dulce și văzut să dulce și văzut şi să domnească triumfătoare în fiecare minte, ca inima lor să devină ca a lui Enoh din vechime şi să înţeleagă toate lucrurile, din prezent, din trecut şi din viitor, şi să nu ducă lipsă de niciun fel de dar, în aşteptarea venirii Domnului Isus Hristos [vezi 1 Corinteni ].

Lucrarea în care suntem angajaţi împreună nu este una obişnuită.

dulce și văzut metoda de tratare a miopiei

Duşmanii cu care trebuie să ne confruntăm sunt subtili şi foarte pricepuţi în manipulare; este bine ca noi să fim în alertă şi să ne concentrăm energia şi cele mai bune sentimente să existe în mijlocul nostru; şi apoi, cu ajutorul Celui Atotputernic, dulce și văzut merge din victorie în victorie, din izbândă în izbândă; pasiunile noastre rele vor fi dulce și văzut, prejudecăţile noastre vor dispărea; ura nu va mai avea loc în piepturile noastre; viciul îşi va ascunde capul deformat, iar nouă ni se va permite să stăm în faţa cerului şi să fim recunoscuţi ca fii ai lui Dumnezeu.

Să înţelegem că noi nu trebuie să trăim dulce și văzut noi înşine, ci pentru Dumnezeu; făcând astfel, cele mai mari binecuvântări vor fi revărsate asupra noastră atât în timp, cât şi în eternitate.

 1. I-a redat vederea
 2. Test de vedere foropter
 3. Сирэйнис даже не пошевельнулась, но он тотчас же почувствовал, что его тело перестает ему повиноваться.
 4. Животные отдаленно такого же типа -- медузы, например -- когда-то процветали в земных океанах.
 5. Viziune distorsionată ce este
 6. Viziune cu și fără ochi

Am fost privilegiaţi să auzim Evanghelia nepieritoare care ne-a fost transmisă prin spiritul profeţiei, prin deschiderea cerurilor, prin darul Dulce și văzut Sfânt, prin slujirea îngerilor şi prin puterea lui Dumnezeu… O iubire de neam circulă prin tot trupul, chiar trupul lui Hristos, care, conform afirmaţiei lui Dulce și văzut, este Biserica Dulce și văzut şi niciun mădular al trupului nu poate fi rănit fără ca celelalte să nu simtă durerea, căci, spune Pavel, dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă cu el; şi dacă un mădular este preţuit, toate mădularele se bucură împreună cu el [vezi 1 Corinteni —27 ].

Cele mai mari ce puncte de vedere sunt acolo temporale şi spirituale, care rezultă întotdeauna datorită credinţei şi a eforturilor unite, nu vor veni niciodată ca rezultat al eforturilor sau acţiunilor individuale. Istoria tuturor perioadelor din trecut confirmă din abundenţă acest lucru… Noi dorim ca sfinţii să înţeleagă că, atunci când vin aici, nu trebuie să se aştepte la perfecţiune sau că vor avea parte numai de armonie, pace şi dragoste; dacă ei acceptă aceste idei, se vor înşela cu siguranţă, căci aici sunt oameni nu numai din state diferite, ci şi din diferite ţări, oameni care, deşi se simt foarte atraşi de cauza adevărului, au încă prejudecăţile lor şi, astfel, este nevoie de ceva timp până când aceste lucruri vor putea fi biruite.

Din nou, s-au strecurat mulţi printre noi care încearcă să creeze discordii, certuri şi animozităţi printre noi şi, făcând astfel, aduc răul asupra sfinţilor… De aceea, fie ca cei care vin în acest loc să fie hotărâţi să ţină poruncile lui Dumnezeu şi să nu fie descurajaţi de lucrurile pe care le-am enumerat şi, apoi, ei vor prospera — inteligenţa cerului le va fi arătată, iar ei, în cele din urmă, vor vedea cu ochii lor şi se vor bucura pe deplin de acea slavă care le este rezervată celor neprihăniţi.

Pentru a putea ridica templul Domnului, vor fi cerute mari eforturi din partea sfinţilor, pentru ca ei să poată construi o casă care să fie acceptată de către Cel Atotputernic şi în care puterea şi slava Sa să fie manifestate. De aceea, fie ca cei care-şi pot sacrifica dulce și văzut bunăvoie timpul, talentele şi avuţiile pentru prosperitatea împărăţiei şi pentru dragostea pe care o au pentru cauza adevărului… să ni se alăture în măreaţa lucrare a zilelor din urmă şi să sufere alături de noi, pentru ca, în cele din urmă, să avem parte de slavă şi de triumf.

Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile vii—xii.

dulce și văzut

Ce se întâmplă dacă un efort nu este suficient de îndelungat sau suficient de puternic? Ce se întâmplă când oamenii trag în direcţii diferite? Cum putem pune în practică în căminele noastre afirmaţia profetului?

dulce și - Traducere în spaniolă - exemple în română | Reverso Context

Dar în chemările noastre din Biserică? Citiţi al doilea paragraf de la pagina De ce devin sarcinile noastre mai uşoare atunci când lucrăm împreună? Pentru câteva exemple, vedeţi paginile — Ce principii v-au ajutat să fiţi mai unit cu alţii în muncă?

dulce și văzut viziunea minus 7 este

Recapitulaţi al doilea paragraf întreg de la pagina Care sunt câteva dintre pericolele prezentate de egoism? Ce putem face pentru a anihila sentimentele de egoism din noi? Recapitulaţi primul paragraf de la pagina Studiaţi paragraful care începe în josul paginii De ce credeţi că nu este un lucru înţelept îmbunătățiți vederea cu antrenamentul ne aşteptăm la perfecţiune din partea membrilor din episcopiile şi ramurile noastre?

pentru a îmbunătăți vederea cu medicamente miopie slabă a vederii

Când aţi văzut un grup imperfect de oameni care îşi foloseau diferitele lor talente şi aptitudini pentru o cauză comună? Care au fost rezultatele acestor eforturi unite?

Ațiputeafiinteresat