Licențiere oftalmologie activități medicale

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs: — nivel de studii — superioare; — diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă medicală generală, însoţită de suplimentul descriptiv; — diplomă de bacalaureat; — examen de grad principal; — certificat de membru OAMGMAMR — asistent medical generalist licenţiat — grad principal în medicină generală, avizat şi valabil la data concursului.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul licențiere oftalmologie activități medicale concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

licențiere oftalmologie activități medicale chirurgie pentru restabilirea vederii postoperatorie

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. DECLARAŢIE referitoare la acordul candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate conform modelului anexat.

Dosar cu şină.

licențiere oftalmologie activități medicale vedere ageră ce este

Actele prevăzute la punctele 2 — 8 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la structura de personal din S.

licențiere oftalmologie activități medicale

Stancu Gina-Liliana. NU se mai primesc dosare pentru înscriere după data Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii declaraţi admişi la finalul concursului.

viziune cinetică lara croft adevarata viziune

Ațiputeafiinteresat