Modul în care ecologia afectează vederea

RSS - Comentarii 1. Mediul şi impactul ecologic Mediul este o noţiune fundamentală şi atotcuprinzătoare, prin care se înţelege lumea vie şi cea neînsufleţită, adică aproape tot ce înconjoară omul. Mediul şi factorii de mediu sunt afectaţi în cea mai mare măsură de poluarea, capabilă să afecteze şi să deterioreze echilibrul ecologic.

Mecanisme economice de mediu Educație și conștientizare ecologică Astăzi omenirea se confruntă cu multiple probleme de ordin ecologic care ne pun în pericol propria existenţă, dar şi cea a Naturii, în general: fenomenul de încălzire globală, poluarea de proporţii a mediului, dispariţia vertiginoasă a speciilor de organisme de pe Terra, inundaţiile şi incendiile de proporţii care devastează totul în jur şi răpesc sute de mii de vieţi omeneşti — acestea sunt doar unele exemple care ne demonstrează că Natura, din prieten, se poate transforma într-un duşman nemilos, în cazul în care societatea umană nu propune soluţiile de rigoare pentru a armoniza relaţia dintre Om şi Natură.

În soluționarea acestor probleme un rol primordial îi revine educației ecologice.

Predarea sistemică a ecologiei implică dezvăluirea și a aspectelor sale economice. Practica demonstrează că aceste aspecte sporesc imediat motivația percepției obiectului-ecologie.

Educaţia ecologică este educaţia pentru responsabilitatea globală, deoarece poate ajuta omenirea în dobîndirea unei înţelegeri profunde cu privire la mediu şi la problemele globale pe care le întîmpinăm. Scopul principal al educaţiei ecologice este facilitarea dobîndirii unor cunoştinţe care să permită înţelegerea problemelor de mediu în profunzimea şi complexitatea lor, conducînd în final la luarea deciziilor pe baza unei conştiinţe ecologice, precum şi la promovarea oportunităţilor de a avea experienţe directe cu mediul natural.

modul în care ecologia afectează vederea ce înseamnă viziune minus 7

William Stapp a fost unul din promotorii unor programe şi întîlniri internaţionale care au condus, în final, la recunoaşterea pe plan mondial a necesităţii educaţiei ecologice. Larg dezbătută, educaţia ecologică este considerată de mare actualitate şi importanţă.

modul în care ecologia afectează vederea

Cu toate acestea, ea continuă să fie abordată mai degrabă ca o disciplină aparte în ţara noastră fiind disciplină opţionalăintegrată insuficient în programa şcolară. Deşi ca termen este din ce în ce mai cunoscut, educaţia ecologică este văzută, mai degrabă, ca un domeniu separat şi nu ca o necesitate permanentă a vieţii noastre cotidiene.

Greg Asner: Ecology from the air

Instruirea şi educaţia ecologică este un proces de o complexitate deosebită, deaceea  trebuie să se petreacă neîntrerupt prin toate disciplinele de învăţământ, la toate activităţile intra- şi extraşcolare, urmărind scopurile: acumularea cunoştinţelor despre mediu, formarea deprinderilor şi convingerilor necesităţii protecţiei mediului, formarea culturii generale la fiecare individ, indiferent de caracterul activităţii profesionale.

Deci, instruirea şi educaţia ecologică sunt componente obligatorii ale familiei, ale instituţiilor de învăţămînt preuniversitar preşcolar, şcolar, gimnazial, licealuniversitar, postuniversitar şi ale societăţii, care au drept scop dezvoltarea durabilă socio-economică.

Personalitatea ecologică a omului contemporan ar trebui să fie, în calitate de subiect al acţiunilor de protecţie şi conservare a mediului, cea care îşi controlează şi adaptează de bună voie activităţile proprii corespunzător cerinţelor, standardelor ecologice contemporane, cea care conştientizează problemele de mediu, fiind capabilă să găsească soluţiile potrivite, să elaboreze proiecte şi să ia decizii adecvate în privinţa implementării acestora, să exprime atitudini critice în aprecierile propriilor fapte, cât şi ale semenilor, să fie modul în modul în care ecologia afectează vederea ecologia afectează vederea de autoeducaţie şi perfecţionare continuă în domeniul ecologic.

Article Publicată Data ultimei modificări Photo: © Rastislav Stanik Topics: Utilizarea eficientă a resurselor și deșeurile Bunăstarea noastră depinde de utilizarea resurselor naturale. Extragem resurse şi le transformăm în alimente, clădiri, mobilă, aparate electronice, haine etc. Totuşi, ritmul în care exploatăm resursele depăşeşte capacitatea mediului de a le regenera şi de a ne oferi ceea ce avem nevoie. Cum putem asigura bunăstarea pe termen lung a societăţii noastre? Cu siguranţă, ecologizarea economiei poate fi de ajutor.

Doar fiind ghidat de valori ecologice, cetățeanul poate conştientiza importanţa respectării legislaţiei mediului, a garantării drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv a dreptului la un mediu curat, echilibrat şi protejat. Cunoaşterea şi respectarea legilor de mediu, adaptarea conduitei faţă de mediu la imperativele legilor are la bază educaţia ecologică.

modul în care ecologia afectează vederea

Fără conştiinţa civică, fără aderenţa la valorile civice libertate, dreptate, solidaritate, stat de drept, pluralism, democraţie, toleranţă etc. Degradarea  mediului  înconjurator  se  petrece  de  multe  ori  sub  ochii  noștrii  și  aceasta  se  datorează  tocmai  intervenției  omului în  natură.

Pericolul  este  foarte  mare  și  de  aceea  trebuie  constientizată  necesitatea  de-a fi sensibili la problemele mediului, să adoptăm un comportament adecvat față de natură, să protejăm mediul înconjurător. Marele nostru poet naţional Grigore Vieru a descris activitatea iraţională a omului în relaţie cu natura prin următoarele cuvinte: ,Mi-e teamă de războiul Naturii care a şi început.

ce viziune este ideală viziune 1 5 miopie

Este timpul să ne înarmăm cu voinţă, cunoştinţă şi chibzuinţă pentru a ocroti, modul în care ecologia afectează vederea nu pentru a distruge natura.

Ațiputeafiinteresat