Simulări de vedere scăzută

Sinteză I Simularea de criză la nivelul UE este o evaluare a impacturilor simulări de vedere scăzută care un șoc comun le-ar putea avea asupra poziției financiare a băncilor europene de mari dimensiuni.

Regulamentul din de instituire a Autorității Bancare Europene ABE a încredințat acesteia sarcina simulări de vedere scăzută a iniția și a coordona exerciții de simulare de criză la nivelul UE, în cooperare cu Comitetul european pentru risc sistemic CERS.

II Astfel de simulări de criză au început să fie efectuate dintoate fiind derulate conform abordării de tip bottom-up de la bază spre vârfîn care băncile produceau rezultatele determinate de scenariul de șoc, pe baza metodologiei aprobate de ABE.

Verificarea calității rezultatelor a fost în mare parte încredințată autorităților competente relevante autoritățile naționale sau Banca Centrală Europeană. În alte jurisdicții cu sisteme financiare de mari dimensiuni, cum ar fi Statele Unite ale Americii, autoritățile de supraveghere se bazează pe o abordare de tip top-down de la vârf spre bazăcare le oferă un grad mult mai mare de control asupra rezultatelor produse de bănci.

simulări de vedere scăzută

III Pentru a garanta comparabilitatea și fiabilitatea metodelor, a practicilor și a rezultatelor proiectate de bănci, regulamentul prevede în mod specific că ABE are competența de a solicita informații direct de simulări de vedere scăzută bănci și de a solicita autorităților competente să efectueze evaluări specifice și inspecții la fața locului, cu participarea ABE la aceste activități.

În special, Curtea a evaluat dacă exercițiul de simulare de criză a fost adecvat scopului, dacă ABE dispunea de o asigurare suficientă referitor la fiabilitatea cifrelor calculate de diferitele bănci, precum și dacă publicarea rezultatelor permitea părților interesate să evalueze rezistența sistemului. De asemenea, Curtea a efectuat sondaje în rândul băncilor și al autorităților competente și a realizat vizite de simulări de vedere scăzută la două autorități competente naționale.

Afecțiunile ochilor 10 timp citire Orbirea și deficiența de vedere Distribuiți pe Să înțelegem orbirea Orbirea sau tulburarea de vedere cunoscută și ca vedere slabă sau deficiență de vedere este o dizabilitate vizuală care nu se poate corecta complet sau chiar deloc cu mijloace chirurgicale, tratamente medicale, sau lentile pe bază de prescripție ochelari de vedere sau lentile de contact. Cei care trăiesc cu o vedere slabă, sau cu diferite grade de orbire recunoscută, încearcă de regulă să-și  maximizeze vedere pe cât posibil, cu metode de ajutor vizual și sprijin practic. Tipuri de deficiențe de vedere Vederea slabă și orbirea recunoscută Există mai multe tipuri de vedere slabă care poate afecta diferite părți ale ochiului, iar gradul de severitate va determina dacă aveți deficiențe de vedere sau sunteți nevăzător. Vederea centrală rămâne intactă.

VI În condițiile în care dispunea de resurse de personal foarte limitate și termenele erau foarte scurte, ABE a reușit, depunând eforturi susținute, să coordoneze exercițiul în care au fost implicate numeroase părți interesate. VII Curtea a constatat că — întrucât deciziile importante sunt luate, la nivelul ABE, de reprezentanții autorităților naționale de supraveghere — perspectiva la nivelul de ansamblu al UE nu a fost luată în considerare în măsură suficientă la conceperea și punerea în aplicare a simulării de criză.

Impactul este vizibil în diferitele simulări de vedere scăzută ale exercițiului de simulare de criză. VIII La începutul procesului, ABE nu a specificat nici riscurile, nici nivelul de severitate pe care le considera relevante pentru procedura de simulare de criză.

Să înțelegem orbirea

La rândul său, CERS, care a elaborat scenariul de criză, a primit contribuții substanțiale din partea BCE, a băncilor centrale naționale și a autorităților naționale. Curtea a constatat că, în consecință, ABE nu avea control asupra unor etape importante ale procesului și, astfel: anumite riscuri sistemice importante au fost supuse unui nivel scăzut de stres sau nu au fost deloc supuse unui stres; șocul nu a fost declanșat de evenimente provenind din cadrul sistemului financiar al UE, ci de o recesiune economică; intensitatea șocurilor economice a variat semnificativ de la o țară la alta, simulări de vedere scăzută șocul fiind mai puțin sever în acele cazuri în care economia era mai slabă și sistemul financiar, mai vulnerabil.

Nu a fost asigurat un nivel minim de severitate pentru a genera stresul.

 • Ea a ales astfel să participe la protestul foaiagoală, prin care elevii își arată nemulțumirile față de sistemul de educație.
 • Raportul special nr. 10/ Exercițiile de simulare de criză la nivelul UE pentru bănci
 • Я не могу вернуться в Диаспар, чтобы попрощаться с друзьями: пожалуйста, сделай это за .
 • Numele vitaminelor pentru viziune cel mai bun
 • Autentificare - kingpinshop.ro
 • Когда мобиль пересек саванну -- оборвавшуюся столь внезапно, как если бы существовала какая-то черта, за которой трава просто не могла расти, перед ними открылась гряда низких, сплошь поросших лесом холмов.
 • Да разве он еще существует.

IX În al doilea rând, deși regulamentul a încredințat ABE sarcina de a asigura comparabilitatea și fiabilitatea simulări de vedere scăzută, a practicilor și a rezultatelor, competențele pe care le-a exercitat ABE nu au mers mai departe de simpla inițiere a simulărilor de criză, de furnizarea metodologiei pentru aceste activități și de coordonarea lor în linii mari.

ABE a decis să se sprijine integral pe autoritățile competente pentru verificarea modului în care băncile pun în aplicare metodologia și estimează impactul stresului. Autoritatea nu a făcut uz de competențele care i-au fost conferite de regulament pentru a pune sub semnul întrebării controlul calității realizat de autoritățile competente.

De fapt, ABE nu dispune, în prezent, de resursele necesare pentru a putea să exercite o supraveghere completă. Prin urmare, ABE nu a solicitat realizarea de evaluări specifice și nici nu a participat la inspecții la fața locului și, cu excepția stabilirii metodologiei, nu au avut loc multe alte activități pentru a se asigura comparabilitatea și fiabilitatea rezultatelor.

Manualul ABE care descria asigurarea calității ce trebuie efectuată de către autoritățile competente nu era obligatoriu, lăsând astfel autorităților competente o marjă largă de manevră. X În al treilea rând, publicațiile ABE prezentau un nivel de transparență fără precedent, fiind pus la dispoziție un volum important de date bancare. Cu toate acestea, din rapoartele sale lipseau informațiile cele mai importante, și anume cerințele de capital pentru fiecare bancă și câte bănci ar fi încălcat aceste cerințe în condiții de criză.

XI Având în vedere această situație și pentru a permite ABE să își îndeplinească obiectivul de a detecta vulnerabilitățile sistemice acumularea de vulnerabilități sistemiceCurtea formulează următoarele recomandări menite să garanteze ca simulările de criză sunt un exercițiu util: ABE ar trebui să facă uz de competențele sale legale pentru a-și intensifica controlul asupra procesului de simulare de criză. Selectarea băncilor pentru simulările de criză ar trebui să se bazeze nu numai pe dimensiune, ci și pe risc și pe relevanța sistemică și ar trebui să asigure o acoperire geografică corespunzătoare.

 • Ему было более или менее известно, что за этим скрывается; теперь настало время знать .
 • Со вздохом облегчения Элвин отбросил мысль о том, что робот начал действовать по собственной воле, и им угрожает мятеж машин.
 • Simulari pentru Bac: Nota scazuta la purtare pentru elevii care nu vin la examene
 • Orbirea și deficiența de vedere | Essilor Romania

ABE ar trebui să se asigure că exercițiile de simulare de criză își îndeplinesc scopul de a evalua rezistența la evoluții negative ale pieței. În special, ea ar trebui să varieze scenariile de criză de la un exercițiu la altul, să țină seama în mod corespunzător de riscurile provenind din cadrul sistemului financiar al UE și să asigure un nivel minim de stres. ABE ar trebui să publice cerințele minime de capital pentru fiecare instituție financiară în parte și să prezinte rezultatele într-un mod care să permită utilizatorilor să privească rezultatele în context.

ABE ar trebui să solicite resursele suplimentare care îi sunt necesare pentru a putea să își îndeplinească în integralitate rolul care i-a fost încredințat de regulament. Comisia Europeană ar trebui, cu ocazia următoarei reexaminări a Regulamentului de instituire a ABE, să abordeze problema caracterului adecvat al structurii de guvernanță a ABE.

Introducere Simulări de criză pentru bănci 01 O simulare de criză este o evaluare a poziției financiare a unei bănci dacă aceasta ar fi supusă la o presiune puternică. Obiectivul de bază al unei simulări de criză este de a previziona ce anume s-ar întâmpla cu principalii parametri care definesc viabilitatea băncii în cazul în care ar surveni unul sau mai multe șocuri negative importante.

În general, simularea de criză era de natură microprudențială, întrucât se concentra pe rezistența instituțiilor individuale, scenariile nu presupuneau contagiunea la nivelul întregului sistem și procesul se axa în principal pe protecția investitorilor și a deponenților. În urma crizei financiare, factorii de decizie politică au recunoscut necesitatea de a se pune accentul și pe șocurile sistemice care afectează întregul sistem financiar simultan.

Aceasta implică aplicarea unor șocuri economice și financiare și examinarea contagiunilor, precum și examinarea impactului șocurilor asupra sistemului simulări de vedere scăzută în ansamblu. Mandatul Autorității Bancare Europene și al altor actori implicați 04 Autoritatea Bancară Europeană ABEcare a fost înființată îna fost învestită cu competența de simulări de vedere scăzută și a coordona exerciții de simulare de criză la nivelul Uniunii, în cooperare cu Comitetul european pentru risc sistemic CERS 2.

În acest scop, se elaborează un scenariu de bază estimarea cea mai favorabilă a condițiilor macroeconomice viitoare și un scenariu negativ de criză o estimare mult mai negativă. De manieră generală, abordarea pentru simulările de criză poate fi de tip top-down de la vârf spre bază sau de tip bottom-up de la bază spre desenul este vedere. Consiliul general al CERS 4 a aprobat scenariul de criză. BCE și băncile centrale naționale au furnizat proiecțiile macroeconomice care au servit drept scenariu de bază.

Autoritățile competente BCE pentru băncile din zona euro și autoritățile naționale pentru băncile din afara zonei euro au fost responsabile de asigurarea calității proiecțiilor realizate de bănci cu privire la impactul crizei.

Cum este diagnosticată deficiența de vedere?

Date fiind resursele limitate și guvernanța complexă a ABE, aceasta nu a putut să își exercite competențele care i-au fost conferite prin Regulamentul de instituire a ABE 6. Consiliul supraveghetorilor din cadrul ABE este format din reprezentanți ai autorităților naționale de supraveghere. Conform cadrului juridic actual, reprezentanții aleg, de asemenea, un candidat care să ocupe funcția de președinte, a cărui selecție poate fi totuși contestată de Parlament.

Comisia a recunoscut încă din 8 simulări de vedere scăzută, din cauza acestor tensiuni, uneori nu se luau anumite decizii, în special vederea muncitorilor ceea ce privește convergența în materie de reglementare și de supraveghere, sau erau promovate decizii orientate mai mult către interesele naționale mai degrabă decât către interesele mai largi ale UE.

Prin urmare, înComisia a prezentat o propunere de modificare a regulamentelor privind autoritățile europene de supraveghere printre care și ABE 9propunere care abordează, printre altele, aspecte legate de finanțare și de guvernanță.

Unul dintre obiectivele urmărite cu precădere era de a se asigura că procesul decizional era orientat către interesele UE în măsură mai mare decât în prezent. În special, Comisia a propus ca ABE să dispună de un comitet executiv compus din membri cu normă întreagă, selectați de pe o listă restrânsă elaborată de Comisie și numiți de Consiliu, care nu ar urma să aibă drept de vot în consiliu. Colegiuitorii nu au ajuns însă la un acord cu sarcini grele și viziune la această propunere.

Cu toate acestea, în intenția de a consolida guvernanța autorităților europene de supraveghere prin alte mijloace, acordul politic din 21 martie  întărește poziția președintelui.

Abordarea auditului 10 Având în vedere că exercițiile de simulare de criză organizate de ABE în trecut au făcut obiectul anumitor critici, Curtea a hotărât să desfășoare un audit privind simularea de criză dinluând în considerare totodată anumite aspecte ale exercițiului din Auditul a urmărit să evalueze dacă guvernanța și punerea în aplicare a simulărilor de criză ale ABE erau suficiente pentru a oferi un răspuns clar la întrebarea dacă sistemul financiar al UE este rezistent sau nu.

În acest scop, Curtea a formulat următoarele întrebări de audit: A fost exercițiul de simulare de criză adecvat scopului? Avea ABE certitudinea că toate calculele băncilor erau corecte? Publicarea rezultatelor a permis părților interesate să evalueze rezistența sistemului? Mai multe detalii privind criteriile sunt furnizate în diferitele secțiuni ale prezentului raport. Observații Simulările de criză organizate de ABE prezentau deficiențe pentru evaluarea rezistenței la riscuri sistemice 14 Regimul de exerciții de simulare a crizelor la nivelul UE 10 este conceput pentru a evalua rezistența instituțiilor financiare din UE la evoluțiile negative ale pieței, precum și pentru a evalua potențialul de creștere a riscului sistemic în situații de criză.

Evoluțiile negative ale pieței sunt definite, în Regulamentul de instituire a ABE, ca fiind tendințele microprudențiale, riscurile potențiale și punctele vulnerabile Decizia privind băncile care ar trebui să participe la simulările de criză revine Consiliului supraveghetorilor din cadrul ABE. Criteriile de referință relevante pentru simulările de criză sunt elaborate de Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară 13 și de ABE însăși Simulări de vedere scăzută concluziilor acestor două organisme, simulările de criză ar trebui să aibă obiective clar articulate și definite în mod formal, iar concepția scenariilor ar trebui să se alinieze la aceste obiective.

Simularea de criză trebuie să fie suficient de severă, dar plauzibilă. Anumite bănci riscante au fost excluse din simulările de criză 17 Obiectivul urmărit de ABE era de a asigura o acoperire largă a activelor bancare din UE și, de asemenea, de a include în simulări băncile cele mai mari. Prin urmare, ABE a încorporat în eșantionul său numai băncile ale căror active consolidate atingeau cel puțin simulări de vedere scăzută miliarde de euro.

Înau participat 90 de bănci din 21 de țări; până înacest număr a scăzut la 48 de bănci din 15 țări: 9 țări în care BCE este principala autoritate de supraveghere 15 și 6 țări în care aceasta nu este principala autoritate de supraveghere Cu alte cuvinte, pragul real pentru băncile din zona euro a fost de  de miliarde de euro, ceea ce s-a tradus prin excluderea anumitor țări cu sisteme bancare mai puțin dezvoltate.

Băncile care sunt în curs de restructurare și care au primit ajutor de stat se numără însă printre cele mai vulnerabile bănci. În plus, printre băncile care au fost excluse se aflau bănci în care s-au materializat în cele din urmă deficite de capital. Decizia ABE de a folosi dimensiunea băncilor drept unic criteriu a prezentat unele inconveniente, cum ar fi următoarele: Nu a fost inclusă în eșantion niciuna dintre băncile cu un procent mare de credite neperformante, bănci care proveneau din cinci țări, și nu au fost incluse nici băncile cu un grad ridicat de expunere la datoria suverană internă și la alte datorii publice De asemenea, nu au fost simulări de vedere scăzută, în procesul de selecție, nici informațiile privind băncile care sunt evaluate de către piețe la un nivel mult mai scăzut decât valoarea contabilă a capitalurilor lor proprii.

Importanța anumitor riscuri sistemice relevante nu era reflectată în mod simulări de vedere scăzută în scenariul de criză 22 În conformitate cu Regulamentul de instituire a ABE, aceasta din urmă are obligația de a iniția și a coordona exerciții de simulare de criză la nivelul UE în cooperare cu CERS.

Cu toate acestea, nu există niciun acord formal care să stabilească rolurile respective ale acestor două părți. De-a lungul anilor, a prins contur o anumită practică conform căreia ABE solicită CERS să elaboreze scenariul de criză cu ajutorul diferitor comitete, la care participă și reprezentanți ai ABE a se vedea figura 1 din anexa I.

Grupul operativ a fost prezidat de un reprezentant al BCE directorul general adjunct al Direcției pentru politică macroprudențială și stabilitate financiară și s-a sprijinit pe scară largă pe resursele BCE personal, modele și date. Grupul a recurs în mare măsură la aceste resurse ale BCE 20 pentru a calibra modelele ce au produs variabilele pe care băncile au fost obligate să le utilizeze pentru efectuarea calculelor lor.

Orbirea și deficiența de vedere

Ar trebui apoi să fie aplicat un nivel semnificativ de stres asupra determinanților de risc principali. Nu au fost luate în considerare toate riscurile sistemice 26 Consiliul supraveghetorilor din cadrul ABE nu a comunicat în mod oficial către CERS, la începutul procesului, punctele sale de vedere privind riscurile pe care trebuia să se pună accentul adică riscurile care urmau să servească drept factor de declanșare a crizeiindiferent că este vorba de riscuri care rezultă din sectorul financiar al UE, de riscuri specifice fiecărei cum să înțelegi dacă vederea ta simulări de vedere scăzută de riscuri care provin de la bănci individuale sau de la grupuri de bănci și care ar putea prejudicia grav sistemul financiar.

grupă trăsături individuale de viziune asupra lumii

Deși există anumite suprapuneri în componența comitetelor care au conceput scenariul de criză, riscurile au fost aprobate de către consiliul din cadrul ABE abia la sfârșitul procesului în decembrie  Mandatul grupului operativ menționează în mod explicit că acesta ar trebui să reflecteze asupra modului în care ar putea fi incluse riscurile sistemice, inclusiv cele care afectează anumite sectoare specifice sau câteva țări, și că abordarea adoptată simulări de vedere scăzută trebui să urmărească crearea unui nivel suficient de stres asupra băncilor.

Alte elemente care au contribuit la simularea de criză au fost i rezultatul unui sondaj de tip bottom-up de la bază spre vârf realizat în rândul membrilor CERS în principal autorități macroprudențiale ; ii contribuțiile directe din partea membrilor CERS; iii discuții și prezentări în cadrul grupurilor de experți ale CERS; IV o serie de date incluse în tabloul de riscuri al CERS 21 ; și v o analiză internă a BCE.

Rezultatele sondajului prezentau însă anumite neajunsuri care ar putea avea un impact asupra procesului de identificare și agregare a riscurilor și care ar putea să îl denatureze, de exemplu: Autoritățile macroprudențiale sunt în mod sistematic mai pozitive în evaluarea propriilor lor țări decât în evaluarea situației din UE în ansamblu.

Aceasta poate duce la subponderarea riscurilor care provin dintr-o țară sau dintr-un subset de țări. Există diferențe considerabile în ceea ce privește tonul și conținutul evaluărilor calitative realizate de autoritățile macroprudențiale.

În ceea ce privește conținutul, unele autorități pun accentul pe aspectele negative în răspunsurile lor, în timp ce altele subliniază contrariul. Chestiunea acoperirii riscurilor de lichiditate a fost discutată de Consiliul supraveghetorilor din cadrul Viziune și vizualizare ultima dată în Cu titlu de comparație, FMI, care desfășoară, la rândul său, exerciții de simulare de simulări de vedere scăzută pentru a evalua rezistența sistemului bancar din zona euro, a utilizat o abordare dublă care implică testarea atât a lichidităților, cât și a solvabilității.

Procesul de identificare a riscurilor s-a orientat mai degrabă pe analiza unor agregate la nivel național, la nivelul zonei euro și la nivelul UE.

Limitele fizicii, discutie cu un filozof, Theodor Nenu

Pentru fiecare risc, tabloul elaborat de ABE descrie determinanții de risc și nivelul de risc, și anume probabilitatea de materializare a factorilor de risc și impactul probabil asupra băncilor, inclusiv tendințele statistice, fără comentarea acestora. Indicatorii din acest tablou de riscuri nu joacă însă un rol explicit în elaborarea exercițiului de simulare de criză. În plus, nici ABE nu a solicitat ca indicatorii să fie utilizați ca elemente principale pentru elaborarea scenariului.

Cu toate acestea, Consiliul supraveghetorilor din cadrul ABE nu a desfășurat nicio dezbatere formală și nu a luat nicio decizie oficială privind tipul de șocuri care urmau să fie aplicate băncilor înainte de procesul de identificare a riscurilor.

 1. Он был уверен, что его прибытие осталось незамеченным.

Acest aspect a fost lăsat la latitudinea CERS. Abia spre sfârșitul procesului, președintele grupului operativ a prezentat scenariul și riscurile care îl justificau Consiliului supraveghetorilor din cadrul ABE.

Simulari pentru Bac: Nota scazuta la purtare pentru elevii care nu vin la examene

Scenariul de bază corespunde celor mai recente proiecții macroeconomice pentru UE realizate de Eurosistem și de personalul BCE 27iar scenariul de criză constă într-o serie de deviații de la scenariul de bază în cazul principalilor parametri, pentru aceeași perioadă.

Cu toate acestea, potrivit unui document de lucru din elaborat de Banca Reglementelor Internaționale, dovezile empirice nu confirmă ipoteza implicită pe care o presupuseseră simulările de criză macroeconomică din trecut, și anume aceea că ceea ce dereglează un sistem financiar fragil este un șoc macroeconomic sever De asemenea, opțiunea unui scenariu de recesiune economică în care se pune în mod implicit accentul pe riscuri financiare face imposibilă determinarea nivelurilor de sensibilitate la anumite riscuri sistemice.

simulări de vedere scăzută

Cu alte cuvinte, scenariul nu s-a bazat pe un șoc financiar declanșat de intrarea în dificultate a unor instituții financiare de mari dimensiuni sau de riscuri sistemice care fuseseră identificate în tabloul de riscuri al ABE a se vedea punctul  33cum ar fi: o creștere accentuată a ratelor băncilor centrale sau o creștere accentuată a marjelor de credit pentru obligațiunile de stat ale anumitor state membre, care ar alimenta și mai mult o criză a datoriei suverane; stocurile de credite neperformante care rămân ridicate, date fiind impedimentele posibil în creștere aflate în calea reducerii creditelor neperformante, și riscul care provine din simulări de vedere scăzută ridicate de îndatorare.

Nici scenariul de criză din și niciunul dintre scenariile de criză anterioare nu a utilizat un simulări de vedere scăzută sau de la vederea slabă risc care să fi provenit din UE ca element declanșator pentru scenariul de criză.

Scenariul nu a luat în considerare nici efectele de amplificare de exemplu vânzarea portofoliilor sub valoarea lor de piață, simulări de vedere scăzută în dificultate a unei bănci care afectează marjele de credit ale altora sau gradele diferite, de la o țară la alta, ale problemelor moștenite din trecut, deși acest lucru a fost compensat într-o anumită măsură prin variabilele din scenariu de exemplu, o creștere a ratelor dobânzilor. Scenariul de criză pentru exercițiul din nu a asigurat un nivel minim de severitate pentru toate țările și a fost mai puțin sever decât criza financiară 39 Atunci când a elaborat scenariul pentru exercițiul dingrupul operativ competent din cadrul CERS a reflectat la criticile care au fost aduse exercițiului anterior, cum ar fi faptul că scenariul i nu fusese suficient de orientat către viitor sau ii prezentase mai puțină relevanță pentru anumite țări, aplicând un grad inegal de severitate.

Deși grupul operativ a efectuat comparații la nivelul statelor membre, principalul element pe care puneau accentul comparațiile în ceea ce privește severitatea, atât pe plan intern la nivelul CERS, cât și în publicații, privea gradul de severitate la nivelul agregat al UE și al zonei euro.

Acest lucru a însemnat neglijarea evoluției parametrilor la nivelul statelor membre, arie în care multe dintre vulnerabilități ar putea fi pronunțate. În urma unor discuții în cadrul structurilor CERS, au fost luate o serie de decizii ad-hoc cu privire la scenariul de criză a se vedea caseta 1. Caseta 1 Deciziile luate de structurile CERS Autoritățile din anumite state membre au solicitat mai multă severitate pentru economiile lor de exemplu, sub forma unei deprecieri monetare mai mariîn timp ce altele au pledat pentru mai puțină severitate de exemplu, în ceea ce privește scăderea PIB-ului.

Într-o etapă tardivă a procesului, ABE a solicitat niveluri minime de severitate în ceea ce privește scăderea PIB-ului, cerând ca toate statele membre să fie supuse unei creșteri cumulate negative pentru o perioadă de trei ani. Această decizie a dat naștere unor dezacorduri în cadrul Grupului operativ pentru simulări de criză al CERS, unii membri exprimându-și opoziția față de creșterea severității în ceea ce privește deviația de la scenariul de bază.

În opinia acestora, nivelul existent pentru țările lor era suficient și era în concordanță cu metodologia convenită.

Ațiputeafiinteresat