Viziune de gradatie

Gradație de merit – Liceul Tehnologic

Vzualizari: Transcriere 1 Raport de autoevaluare asupra activității desfășurate în perioada în vederea acordării gradației de merit Candidat: Conf.

exercițiu special pentru îmbunătățirea vederii diferență de vedere a ochilor

Potrivit criteriilor de acordare a gradației punctajul declarat este 18,51 puncte, Menționez că punctajul raportat la nivelul SIMAC în anii menționați anterior diferă față de fișa de verificare validată în luna iulie pentru perioada cu puncte echivalente A rezultate, în principal, din indexarea ulterioară raportării anuale SIMAC în baza de date ISI viziune radar unor lucrări care citează lucrări ale căror co autor sunt.

Total punctaj declarat secțiunea I 59,78 puncte sau viziune de gradatie includerea citărilor indexate ulterior raportărilor anuale SIMAC 2. Secțiunea II Alte realizări în planul activității didactice care nu sunt incluse în sistemul integrat de evaluare SIMAC a Discipline noi asimilate, corelate cu standardele naționale introduse în planul de învățământ În aniiviziune de gradatie a avut loc actualizarea conținutului disciplinei nouă, introdusă împreună cu colectivul laboratorului MSAL Multimedia Systems and Applications Viziune de gradatie la nivel licență Informatică aplicată.

Aceste actualizări au avut loc în anul și Dintre acestea, menționez organizarea și derularea cursului Multimedia în cadrul Festivalului studenților francofoni, participarea în calitate de moderator de sesiune și grup de lucru și raportor secțiune în cadrul evenimentelor Întâlnirile Europene din Transilvania ediția și, respectiv, viziune de gradatie la evenimentele organizate la ediția d Dezvoltarea bazei materiale la nivel departamental în concordanță cu standardele specifice În perioada de raportare împreună cu ceilalți colegi din MSAL am reușit să dezvoltăm baza materială din diverse surse de finanțare și anume: o Anul au fost realizate achiziții din fondurile alocate la nivelul departamentului.

Din suma alocată s a achiziționat un sistem de realitate virtuală HTC VIVE producție care viziune de gradatie folosit în dezvoltarea lucrărilor de diplomă și pentru actualizarea activităților practice cu studenții de la Tehnologii Multimedia și Televiziune.

refacerea vederii prin subconștient video qigong pentru tratarea miopiei

Pagina 2 din 4 3 o Anul s a primit sponsorizare din partea companiei Samsung Romania 2 telefoane model Samsung galaxy S8 pentru derularea activităților de laborator la disciplina Tehnologii Multimedia Detalii referitoare la infrastructura laboratorului se regăsesc pe site ul și si g Activități de manageriat în procesul de învățământ decan de an, tutoriere ECTS, etc.

Am contribuit la organizarea workshop urilor tematice și am mentorat echipele care au participat din partea facultății și departamentului la competițiile organizate cu acest scop.

viziune de gradatie program pentru îmbunătățirea vederii

Total punctaj declarat secțiunea II 90 puncte 3. Activități manageriale și administrative în sprijinul procesului didactic, de cercetare dezvoltare Având în vedere faptul că la această secțiunea punctajul este acordat de către directorul de departament voi face aprecieri generale asupra activităților la care consider că am avut contribuții semnificative, urmând ca, o decizie cu privire la punctajul acordat să viziune de gradatie luată de către directorul de departament respectiv comisia de evaluare a dosarului.

Deasemenea, am contribuit, alaturi de colegii Aurelia Ciupe si Bogdan Orza la realizarea continutului de prezentare a locațiilor universității sub formă de imagini panoramice.

viziune de gradatie acuitate vizuală 20 unități

Trebuie menționat că echipamentele au fost achiziționate anteriortot de către colectivul MSAL din 2 proiecte de cercetare și fonduri structurale. Dintre acestea, este de menționat utilizarea OneNote ca formă de organizare a activității didactice și educaționale în relația cu tehnica de restaurare a vederii și pe care am prezentat o în diverse rânduri colegilor din Universitate.

căci apare miopia

Cluj Napoca Conf.

Ațiputeafiinteresat