Viziune și vizualizare

Traducere

cum să vă testați vederea online

Principalele probleme propuse spre rezolvare se referă la: punerea la dispoziţie a unei complexe baze de date geo-spaţiale şi a instrumentelor de vizualizare, procesare şi analiză a acestora; inventarierea zonelor de risc şi a mijloacelor existente şi necesare pentru managementul dezastrelor şi crizelor majore; analiza integrată a situaţiei la nivel local, naţional şi regional; facilitarea accesului la aceste resurse informaţionale a structurilor cu atribuţii în prevenirea crizelor majore şi intervenţia la dezastre; fundamentarea politicilor şi iniţiativelor naţionale şi regionale în domeniu; integrarea şi valorificarea expertizei naţionale din domenii suport ca ştiinţele geo-spaţiale, geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetecţie, astrofizică, procesare date optice şi video, securitate şi TIC.

Pe baza obiectivelor generale OG şi specifice OS din Termenii de referinţă, proiectul viziune și vizualizare propus următoarele obiective măsurabile: O1.

Search form

OG1, OG2 O2. Dezvoltarea în cadrul sistemului a unor instrumente suport pentru implementarea tehnicilor FAST MAPPING, în vederea generării în timp util a hărţilor de risc, a evaluării pagubelor pentru diverse tipologii de riscuri.

  • Filozofie | EGGER
  • Prin noi toți.

OG2 O3. Dezvoltarea unor instrumente de înregistrare în sistemul propus, vizualizare, prelucrare şi raportare a evenimentelor, actuale viziune și vizualizare istorice, pentru a realiza o baza de date de referinţă. OS1, OS6 O4. Preluarea şi procesarea în cadrul sistemului a informaţiilor din diverse surse de date ex.

OS4 O6.

viziune și vizualizare

Preluarea şi procesarea în cadrul sistemului a datelor de la sisteme  de prevenţie şi management al situaţiilor de urgenţă gestionate de autorităţi publice, precum şi din diverse baze de date getionate de alte organizaţii ex.

OS5 O7.

Cele mai vizionate povești

Viziune și vizualizare în cadrul sistemului a unor instrumente inovative de arhivare, căutare, vizualizare şi procesare a datelor satelitare, utilizând metadatele aferente, precum şi punerea acestora la dispoziţia utilizatorilor finali pe baza de drepturilor de acces definite. OS6 O8.

viziune și vizualizare viziune omonimă

Dezvoltarea unor servicii inovative de analiză, evaluare şi monitorizare a unor situaţii de urgenţă, criză viziune și vizualizare dezastre naturale, exp. OS6 O9.

You are here

OS9 O OS3 O OS8 Pentru fiecare obiectiv măsurabil este menţionată corespondenţa cu obiectivele specifice din Termenii de referinţă şi se constată acoperirea integrală a acestora.

Ca nivel de realizare a acestor obiective, proiectul îşi propune demonstrarea maturităţii soluţiei prin realizarea unui prototip testat într-un mediu relevant pentru condiţiile reale de funcţionare TRL 6. În etapa de analiză a proiectului, vor fi selectate de comun acord cu beneficiarul, pentru fiecare tip de serviciu, un număr ieşiri relevante ale sistemului, pe baza cărora se va face validarea funcţionarii prototipului.

Cum să îți pregătești lista dorințelor pentru anul care vine

Ațiputeafiinteresat