Viziunea 05 și 06 ce este.

Procedura de decontare a sumelor către angajatori.

oferi oamenilor viziune și masă de oportunități

Nedepunerea în termenul legal de 90 de zile a cererii de recuperare a sumelor privind concedii si indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, însoţită de toate documentele justificative menţionate mai jos atrage după sine respingerea cererii ca tardiv formulată.

Cererea de recuperare a sumelor pentru concedii medicale completată în două exemplare conform modelului prevăzut în Anexa 10 la Ordinul nr.

viziunea 05 și 06 ce este miopie cu astegmatism

Copia declaraţiei D, Anexa 1 si 1. Cererea de recuperare va conţine în mod obligatoriu şi următoarele elemente: - contul de bancă în care se va efectua plata, în cazul agenţilor economici sau contul de trezorerie în cazul instituţiilor bugetare; - numărul de telefon şi adresa de e-mail al angajatorului; - persoana de contact.

viziunea 05 și 06 ce este

Conform art. În baza cererii de recuperare se face analiza certificatelor de concedii medicale anexate în vederea validării din punct de vedere medical şi economic. Angajatorul nume, prenume reprezentant legal, semnatura isi asuma raspunderea si confirma existenta si depunerea documentelor justificative care insotesc cererile de recuperare pentru concedii medicale si indemnizatii, precum si realitatea si legalitatea datelor si informatiilor inscrise in acestea.

viziune moartă audio de vizualizare în tabel

Ațiputeafiinteresat