Carlos își va revedea vederea. Să-i susţinem pe profeţi

Să trăim conform cuvintelor profeţilor Carol F. McConkie prima consilieră în Preşedinţia generală a Tinerelor Fete Pentru a fi în acord cu scopurile divine ale cerului, noi îl susţinem pe profet şi alegem să trăim conform cuvintelor sale.

Să-i susţinem pe profeţi

Tatăl nostru din Cer îi iubeşte pe toţi copiii Săi şi vrea ca ei să cunoască şi să înţeleagă planul Său al fericirii. Prin urmare, El cheamă profeţi, cei care au fost rânduiţi cu putere şi autoritate să acţioneze în numele lui Dumnezeu pentru salvarea copiilor Săi.

Ei sunt mesageri ai neprihănirii, martori ai lui Isus Hristos şi ai puterii infinite a ispăşirii Lui.

așa cum vede o persoană cu miopie

Ei deţin cheile împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ şi autorizează înfăptuirea rânduielilor necesare salvării. Noi îl susţinem pe preşedintele Thomas S. Monson ca profetul, văzătorul şi revelatorul nostru. El revelează cuvântul lui Dumnezeu pentru a îndruma şi a conduce întreaga noastră Biserică.

Preşedintele J. Reuben Clark jr.

Vârstnicul Russell M. Nelson din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli Faptul de a ne susţine profeţii este un angajament personal că vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a le sprijini priorităţile profetice. Preşedinte Eyring, vă mulţumim pentru mesajul dumneavoastră instructiv şi inspirator. Dragii mei fraţi şi dragile mele surori, vă mulţumim pentru credinţa şi devotamentul dumneavoastră.

Pentru a fi în acord cu Carlos își va revedea vederea divine ale cerului, noi îl susţinem pe profet şi alegem să trăim conform cuvintelor sale. Noi îi susţinem, de asemenea, pe consilierii preşedintelui Monson şi pe membrii Cvorumului celor Doisprezece Apostoli ca profeţi, văzători şi revelatori.

Carlos castaneda 03 calatorie la ixtlan

Ei profeţesc în numele lui Hristos. Ei fac toate lucrurile în numele lui Isus Hristos.

Carlos își va revedea vederea Masă Sintsov pentru examinarea ochilor

Prin cuvintele lor auzim vocea Domnului şi simţim dragostea Salvatorului. Casa Domnului este o casă a ordinii şi nu trebuie să ne înşelăm vreodată cu privire la locul în care să căutăm răspunsuri la întrebările noastre sau să avem incertitudini referitoare la glasul pe Carlos își va revedea vederea să-l urmăm.

Când alegem să trăim conform cuvintelor profeţilor, suntem pe calea legământului care duce la perfecţiune eternă. De la o mamă singură care s-a străduit să supravieţuiască unei perioade de foamete, învăţăm ce înseamnă susţinerea unui profet. Domnul i-a spus profetului Ilie să meargă la Sarepta, unde urma să găsească o văduvă căreia Dumnezeu îi poruncise să-l susţină.

  1. Dumnezeu ne oferă pe pământ o vale a plângerii.

Când s-a apropiat de cetate, Ilie a văzut-o adunând lemne. Şi ea a răspuns: «Viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală şi puţin untdelemn într-un ulcior.

Şi iată, strâng două bucăţi de lemne, apoi mă voi întoarce şi voi pregăti ce am pentru mine şi pentru fiul meu: vom mânca şi apoi vom muri». Ilie i-a zis: «Nu te teme, întoarce-te şi fă cum ai zis.

Carlos își va revedea vederea

Imaginaţi-vă o clipă cât de greu era pentru o mamă viziunea unei persoane fără ochi ceea ce profetul îi cerea să facă.

Cu siguranţă, Dumnezeu Însuşi ar fi putut să-i dea mâncare slujitorului Său credincios.

Carlos își va revedea vederea

Dar, acţionând în numele Domnului, Ilie a făcut aşa cum a fost îndrumat, anume să-i ceară unei fiice preaiubite a lui Dumnezeu să sacrifice ce avea pentru a-l susţine pe profet. Domnul i-a dat văduvei ocazia de a alege să creadă şi să se supună cuvintelor profetului.

Într-o lume ameninţată cu foametea de neprihănire şi spiritualitate, ni s-a poruncit să-l susţinem pe profet.

Carlos își va revedea vederea

Pe măsură ce ascultăm cu atenţie, susţinem şi afirmăm cuvântul profetic, noi depunem mărturie că avem credinţa să ne supunem cu umilinţă voinţei, înţelepciunii şi timpului Domnului. Noi ne supunem cuvântului profetic chiar şi atunci când pare iraţional, nefavorabil şi incomod. Conform standardelor lumii, a-l urma pe profet poate să nu fie ceva popular, corect din punct de vedere politic sau acceptabil din punct de vedere social.

Calaméo - Diana - Carlos Fuentes

Dar a-l urma pe profet este întotdeauna un lucru drept. Supunerea faţă de Ilie i-a salvat viaţa văduvei din Sarepta şi, în final, a salvat-o şi pe cea a fiului ei. Cuvintele profeţilor sunt ca o mană pentru sufletele noastre. Când mâncăm, suntem binecuvântaţi, protejaţi şi apăraţi temporal şi spiritual.

Când ne ospătăm din cuvintele lor, noi învățăm cum să venim la Hristos și să trăim. Vârstnicul Bruce R.

Diana - Carlos Fuentes

Cuvintele profeţilor predate de învăţătoarea mea din clasa Laur m-au ajutat să înţeleg cum ar trebui să fie o relaţie de căsătorie în legământ. Cuvintele profeţilor mi-au dat credinţa şi speranţa că mă pot pregăti şi pot avea un cămin fericit. Studiul constant din învăţăturile profeţilor, atât cei din vechime, cât şi cei moderni, m-a ajutat în timpul anilor obositori şi, adeseori, extenuanţi în care am dat naştere, am învăţat şi am hrănit şapte copii.

Cuvintele profeţilor din scripturi şi cele spuse la acest pupitru sunt cuvinte de alinare, dragoste, întărire şi bucurie care sunt valabile pentru noi toţi.

Să trăim conform cuvintelor profeţilor

Avem posibilitatea de a alege. Putem alege să ignorăm, să luăm în derâdere, să dispreţuim sau să ne răzvrătim împotriva cuvintelor lui Hristos spuse prin intermediul slujitorilor Săi rânduiţi. Dar Salvatorul ne-a învăţat că cei care fac acest lucru vor fi alungaţi din mijlocul poporului Său de legământ.

Florin Purice - Revederea cu fostul - (Oficial audio)2019

Fie ca noi să ne deschidem urechile să auzim, inimile să înţelegem şi minţile pentru ca tainele lui Dumnezeu să poată fi dezvăluite în faţa noastră. Şi depun mărturie că, prin persoana preşedintelui Monson, suntem conduşi astăzi de un profet adevărat al lui Dumnezeu.

Fie ca noi să alegem să stăm de partea profeţilor şi să trăim conform cuvintelor lor până când devenim uniţi în credinţă, purificaţi în Hristos şi plini de cunoaşterea Fiului lui Dumnezeu.

În numele sacru al lui Isus Hristos, amin.

Ațiputeafiinteresat