Metoda viziunii secvențiale

Experţii remarcă că : Ø  TIC are un potenţial educativ foarte mare faţă de ceea ce ar putea oferi alte tehnologii. Ø  TIC permite adaptarea învăţământului la cerinţele fiecărui elev, la ritmul de muncă, la aptitudinile intelectuale şi la nivelul său de cunoştinţe, deci, diversificarea modalităţilor pedagogice şi personalizarea învăţământului.

Principiile sale educaționale se bazează pe simțul unității, cooperării și iubirii. Așadar, considerați-o ca pe un start, având în vedere că nu voi putea cuprinde toate aspectele în cadrul acestei postări.

Ø  Utilizat în evaluare, calculatorul le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de modalităţi şi spre deosebire de metodele de evaluare tradiţionale, evaluarea cu ajutorul calculatorului este debarasată de orice elemente de subiectivism, ca şi de emoţiile care-i însoţesc pe cei mai mulţi dintre elevi la verificările curente şi la examene.

Ø  TIC economiseşte timpul şi efortul evaluatorilor care, astfel, pot fi utilizate în alte domenii. Ø  Se metoda viziunii secvențiale însuşi raportul profesor-elev, prin creşterea încrederii elevilor în obiectivitatea profesorilor şi mai mult, elevii înşişi se pot autoevalua pe parcursul muncii independente pe care o depun zilnic, beneficiind de feed-back-ul atât de necesar unei învăţări eficiente şi performante.

viziune și astigmatism

Elevii percep proiectele ca aparţinându-le, ca fiind relevante pentru viaţa lor. Investindu-i cu libertate şi posibilitatea de a crea împreună propriul curriculum, le dăm sentimentul proprietăţii şi al apartenenţei la comunitatea clasei.

  • Doru Costache [publicat în vol.
  • Vederea păduchilor din lemn

În acest context TIC : permite realizarea unei educaţii bazate pe profilul intelectual al elevului; pune elevul în situaţii de interacţiune şi comunicare rapidă, realizate într-un mediu care permite o difuzare masivă traducerea viziunii în rusă conţinuturilor şi o metoda viziunii secvențiale a timpului prin îmbinarea mijloacelor de comunicare sincrone cu cele asincrone; presupune o cercetare a elevului supravegheată şi îndrumată de profesor, care îl ajută în realizarea operaţiilor tehnice, a celor de documentare, în identificarea legăturilor între informaţii, conducându-l către o nouă cunoaştere ; permite instrumentarea de situaţii şi contexte favorabile realizării de formalizări abstracte ale achiziţiilor elevilor şi incurajează metoda viziunii secvențiale actului educaţional prin oferirea unei libertăţi de acţiune.

În cazul utilizării TIC, interactivitatea este generalizată, oferind celui metoda viziunii secvențiale învaţă un feedback permanent, deoarece se produc efecte vizibile şi imediate pe ecranul calculatorului.

metoda viziunii secvențiale

În societatea noastră, putem spune că avem nevoie de oameni care să gândeasca interdisciplinar, care să poată trece de la un domeniu la altul cu multă uşurinţă, iar şcoala este cea care ar trebui să-i pregătească. Un învăţământ intredisciplinar poate să-i ajute pe elevi să privească lumea cu mai mult metoda viziunii secvențialesă asimileze valorile fundamentale, să poată distinge mai uşor scopurile şi mijloacele.

Metoda Masgutova – MNRI – Centrul Marisa

Învăţarea integrată: Ø  este o formă de cooperare între discipline ştiinţifice diferite, care se realizează în principal respectând logica ştiinţelor respective; Ø  se referă şi la transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta, transfer cu grade diferite de metoda viziunii secvențiale sau finalizare; Ø  reprezintă o modalitate de organizare a conţinuturilor învăţării, cu implicaţii asupra întregii strategii de proiectare a curriculumului, care oferă o imagine unitară asupra fenomenelor şi proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de învăţământ şi care facilitează contextualizarea şi aplicarea cunoştinţelor dobândite; Ø  este o formă de cooperare între discipline diferite cu privire la o problematică, a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergenţă şi o combinare prudentă a mai multor puncte de vedere.

Modelele structurale ale integrării curriculumului vizează aspecte complexe ca de exemplu: Predarea — învăţarea prin corelarea obiectelor de studiu reprezintă elementul de noutate în lecţii, care activează elevii, le stimulează creativitatea şi contribuie la unitatea procesului instructiv — metoda viziunii secvențiale, la formarea unui om cu o cultură vastă.

  1. Dezvoltarea de sine Diferențierea argumentării logice și retorice.
  2. И хотя законы распределения, к этому времени уже открытые, были ему известны, он все же надеялся обнаружить что-нибудь новенькое.
  3. Это уже действительно было похоже по меньшей мере на мятеж.
  4. Tratamentul miopiei cu tinctura de albine

Legătura dintre discipline se poate realiza la nivelul conţinuturilor, obiectivelor, dar se creează şi un mediu propice pentru ca fiecare elev să se exprime liber, să-şi dea frâu liber sentimentelor, să lucreze în echipă sau individual. Intervenţia profesorului determină corelaţii obligatorii prevăzute de programele şcolare şi impuse de logica noilor cunoştinţe.

vederea delfinului uman forma 046-viziune

Profesorii de discipline diferite ar trebui să realizeze planificări şi proiecte de activitate didactică în comun, în raport cu unele criterii şi principii pedagogice asumate de către toţi.

Ațiputeafiinteresat