Viziunea umană și ecologia

Ecologia profundă — o viziune holistică de vindecare a lumii Viziunea holistică a ecologiei profunde Ecologia profundă a apărut ca o expresie pluri-disciplinară în căutarea unor soluții la problemele serioase de mediu cu care societatea noastră a început să se confrunte odată cu acutizarea dezechilibrelor generate de industrializarea accelerată și globalizare.

O analiză corelată a acestor dezechilibre ne arată că ne aflăm în fața unei crize sistemice, care nu poate fi înțeleasă prin abordarea izolată, separată a problemelor.

viziunea umană și ecologia

Tocmai de aceea, demersul propus de ecologia profundă se fundamentează pe o viziune holistică asupra lumii, în care totul este văzut ca interconectat, iar cheia ieșirii din viziunea umană și ecologia criză constă în primul rând în reconsiderarea locului nostru, ca ființe umane, în mediul înconjurător.

Mai exact, ecologia profundă consideră nu doar că ne confruntăm cu o criză sistemică a societății umane, ci că la rădăcina acestui dezechilibru se află o criză de conștiință a umanității. Prin sublinierea necesității de a privi mai profund ecologia, Naess sugera să persistăm într-un efort de interogare interioară pentru a afla mereu cauzele mai adânci ale fenomenelor, dincolo de răspunsurile superficiale.

În opinia lui Naess, prin această orientare sinceră de conștientizare se evidențiază caracterul antropocentric al societății noastre, bazat pe tendințe dominatoare, utilitariste și materialiste.

Efectul distructiv care survine este adeseori devastator. Rapoartele [2] de mediu arată că civilizația umană provoacă dispariția în masă a numeroase specii de plante, insecte sau animale, la o rată de aproximativ Inevitabil însă, consecințele se întorc și asupra oamenilor deoarece echilibrul naturii funcționează ca un ansamblu, de care depindem mult mai mult decât bănuim la prima vedere.

Din acest motiv ecologia profundă afirmă că fiecare specie are un drept egal la supraviețuire, dezaprobând atitudinea arogantă a societății consumeriste de a considera oamenii îndreptățiți să exploateze până la dispariție celelalte specii.

Un exemplu concret și foarte sugestiv al dez-echilibrării grave induse de activitatea umană iresponsabilă este cel al afectării dramatice a populațiilor de albine. Datorită amețeli durere vedere industriale și a pesticidelor foarte puternice folosite în agricultură multe specii de albine au dispărut.

Ecologia profundă nu se limitează la a observa problemele și a emite prescripții normative. Dimpotrivă, abordarea sa se plasează pe o poziție preponderent practică, descriptivă, axată pe un angajament ce vine din experiențe profunde de conștientizare, ce sunt apoi transmise și împărtășite mai departe în lume.

Valoarea identificării rezidă în faptul că atunci când recunoaștem contactul unor părți tot mai vaste ale Totalității cu identitatea noastră, survine o expansiune a conștiinței și a iubirii de sine.

După cum evidențiază fondatorul principal ecologiei profunde, Arne Naess, aceasta conduce la o extindere a atitudinii noastre protective și afective față de lume. Tocmai de aceea, spuneau ei, abordarea ecologiei profunde nu trebuie suprapusă cu un discurs filosofic, cu o ideologie sau viziunea umană și ecologia vreo religie. Viziunea umană și ecologia analizăm succint în continuare bazele teoretice ale ecologiei profunde din punct de vedere filosofic și științific.

Bazele filosofice ale ecologiei profunde În forma sa academică, sistemul ecologiei profunde a fost elaborat prin lucrările a patru filozofi de mediu: în primul rând norvegianul Arne Naess, apoi americanii George Sessions viziunea umană și ecologia David Rothenberg și nu în ultimul rând australianul Warwick Fox. Cadrul conceptual fundamentat astfel oferă o foarte complexă viziune asupra lumii, cu valoroase valențe epistemologice și ontologice.

Lucrările lui Arthur Tansley [13]Raymond Lindeman [14] viziunea umană și ecologia, Eugene și Howard Odum [15] au fost deosebit de importante în dezvoltarea acestor abordări sistemice. De asemenea, abordarea dialectică a teoreticienilor Richard Levins și Richard Lewontin [16] a oferit o înțelegere mai clară cu privire la relația dintre părți și întregi și la relația cauzală dintre acestea.

În acest context ecologia profundă valorizează importanța fiecărei componente a ecosistemului, care contribuie într-o formă specifică la echilibrul ansamblului. Arne Naess a definit sinele eng. Observăm aici că posibilitatea identificării sinelui uman cu Universul însuși privit ca Sine Universal derivă tocmai din acest dat ontologic al identității structurale dintre subiectul uman și existența cosmică însăși.

Relația conceptuală dintre sinele uman și Cosmos a fost cu atenție analizată de Freya Mathews [19] în contextul unei metafizici particulare a intercorelării sau a Ecocosmosuluibazată pe Teoria Sistemelor și pe Cosmologia Geometro-Dinamică.

viziunea umană și ecologia vedere lidocaină

Foarte semnificativă este și convergența conceptelor utilizate de ecologia profundă cu cele din școlile filosofice antice.

Suportul științific al ecologiei profunde S-ar putea spune că evoluția însăși a științei a pregătit contextul potrivit pentru exprimarea viziunii ecologiei profunde.

Până la sfârșitul secolului al XIX-lea savanții priveau lumea preponderent prin prisma modelului newtonian: Universul era văzut ca un fel de ceasornic uriaș, un sistem mecanic alcătuit din corpuri distincte, aflate în relații clar definite.

Odată cu apariția teoriei relativității și mai ales a mecanicii cuantice, la începutul secolului XX, oamenii de știință au constatat că în aceste viziunea umană și ecologia domenii vechile concepte nu viziunea umană și ecologia pot fi aplicate. Descoperirile revoluționare din fizică au revelat tot mai mult caracterul relativ, de continuum spațiu-timp-materie-energie-informațieinterconectat, probabilistic și unitar holistic al realității.

Aceste teorii științifice au furnizat un cadru foarte concret conceptelor utilizate de ecologia profundă, oferind astfel un suport îndemnurilor ecologiste spre o abordare holistică a problemelor de mediu. Dar poate cea mai elocventă descoperire științifică în sprijinul demersurilor ecologiei profunde a fost aceea că la nivel cuantic sub-atomic nu doar fenomenele observate sunt interconectate, ci observatorul însuși influențează fenomenul pe care îl viziunea umană și ecologia.

La rândul său, strălucitul fizician David Bohm a formulat o teorie devenită celebră conform căreia realitatea macroscopică ar fi de fapt desfășurarea unei realități cuantice, implicite, care are ca substrat conștiința.

Conștiința este o relație internă cu întregul, luăm în interior întregul și acționăm spre întreg. Holismul eng.

Este o cale. Dacă putem avea o abordare coerentă a realității, atunci și realitatea ne va răspunde în mod coerent. Pe această viziune foarte modernă și îndrăzneață se sprijină demersurile practice ale acestei forme de ecologie, axate pe o transformare de atitudine.

Și în analiza suportului viziunea umană și ecologia al ecologiei profunde, ca și în cea a valențelor sale filosofice, descoperim clare conexiuni — sau chiar similarități — cu conceptele existente de mii de ani în înțelepciunea tradițiilor străvechi ale omenirii.

În acest sens, Fritjof Capra, laureat Nobel pentru fizică, a descris paralele foarte semnificative între tradițiile spirituale orientale hinduism, testează vederea, taoism, jainism și fizica modernă în special mecanica cuantică. El a elaborat chiar o lucrare pe această temă, intitulată The Tao of Physics Taofizica [29].

În mod analogic, teoria cuantică arată că nu putem descompune lumea în unităţi independente de existenţă. Pe măsură ce mergem în adâncimea materiei, natura ne arată că nu există cărămizi de bază, izolate, ci totul ne apare ca o reţea complicată de raporturi între diferitele părţi ale Întregului.

Teoria cuantică a arătat foarte clar că aceste fenomene pot fi înţelese doar ca legături dintr-un lanţ de procese, al cărui final se află în conştiinţa observatorului uman.

  1. Descărcare buletin oftalmologic
  2. Portal Ecologie Ecologia din cuvintele grecești: oekos - casă și logos - știință, adică "știința studierii habitatului" este o știință biologică de sinteză ce studiază interacțiunea dintre organisme, plante și mediul în care ele trăiesc abiotici și biotici.

Este vorba despre o stare de înțelegere euforică a unor valori esențiale, însoțită de o vindecare a sentimentului de alienare, ce este înlocuit de un inefabil sentiment de a trăi în armonie cu natura. Mulți dintre susținătorii ecologiei profunde au descris astfel de stări, care fie le-au apărut spontan, fie au fost gradat cultivate prin aplicarea metodelor practice.

Printre precursorii sau exponenții celebri care au trăit astfel de experiențe ce le-au transformat radical viețile, pot fi menționați Aldo Leopold, John Seed, James Lovelock, Fritjof Capra, Edgar Mitchel sau Joanna Macy. Atitudinea prin care înainte vedea natura doar ca pe o masă inertă aflată acolo numai pentru folosul omului a dispărut. În locul ei a apărut recunoașterea clară a ființei uriașe a Naturii pline de puritate și de viață.

A simțit că a fost un moment de expansiune extraordinară a conștiinței, a bucuriei și a energiei, o veritabilă experiență spirituală sau religioasă.

Meniu principal

Fiind fizician, ştiam că nisipul, stâncile, apa şi aerul din jurul meu erau compuse din molecule şi atomi în stare de vibraţie, constând din particule care creează şi distrug alte particule prin interacţiune.

Ştiam, de asemenea, că atmosfera pământului era continuu bombardată de raze cosmice, particule de înaltă viziunea umană și ecologia, care suportă multiple ciocniri când pătrund în aer.

Toate acestea îmi erau familiare din timpul cercetărilor mele în fizica energiilor înalte, dar până atunci experimentasem numai cu ajutorul graficelor şi a teoriilor matematice, în timp ce pe plaja unde mă aflam, experienţele mele deveniseră vii. Trăiam cascadele de energii care coborau din spaţiu, în sânul căruia particulele erau create şi distruse după o pulsaţie ritmică.

Meniu de navigare

Am trăit în acel moment viaţa atomilor, elementelor, ca şi a atomilor corpului meu, în cursul acestui dans cosmic de energie. Viziunea umană și ecologia ritmurile şi auzeam sunetele. A devenit brusc conştient de faptul că Pământul, oamenii, animalele, toate fiinţele vii formează un întreg sinergetic.

Aceste trăiri i-au dat o senzaţie de euforie extraordinară, de nedescris.

Ecologie profundă - Deep ecology - kingpinshop.ro

Mitchell a explicat că viziunea umană și ecologia eveniment i-a schimbat miopie dietetică viaţa, perspectiva asupra lumii, precum şi percepţia locului pe care fiecare îl ocupăm în Univers. Dimpotrivă, există zeci de relatări similare descrise de alţi astronauţi care certifică autenticitatea acestor trăiri. Cu toate acestea, scepticii și materialiștii susțin cu tărie că relatările de genul acesta sunt pur subiective, rodul unei imaginații exagerate, sau chiar a unor stări patologice, ce ar trebui mai degrabă investigate clinic.

Dincolo de faptul că astronauții sunt persoane a căror sănătate psihică este validată de trecerea a numeroase teste de specialitate, este util de știut că există neurologi și psihologi care au studiat foarte serios acest gen de trăiri.

Ecologia profundă – o viziune holistică de vindecare a lumii | Armonia Cosmică

Printre aceștia pot fi menționați cei de la universitățile americane Pensilvania, Houston sau Thomas Jefferson. Slack, Yukun Zhao, George E. Vaillant și Andy Newberg au constatat că trăirile de care vorbesc astronauții pot fi clar identificate prin scanarea activității lor cerebrale iar datele indică stări de conștiință foarte complexe, superioare. Urmărind să transmită și să familiarizeze cât mai mulți oameni cu astfel de trăiri, una dintre cele mai cunoscute promotoare ale ecolgiei profunde, Joanna Macy [III]a elaborat pe baza științelor moderne, a psihologiei și a tradițiilor articole de viziune holistice o metodologie [34] ce urmărește re-conectarea la armonia întregului.

Macy viziunea umană și viziunea umană și ecologia că nu este suficient să înțelegem, mult mai important este să experimentăm că totul este interconectat. Din experiența sa în lucrul cu mii de oameni din întreaga lume, ea evidențiază că o astfel de raportare ne poate oferi speranță și ne poate ajuta să inspirăm la rândul nostru acțiuni colective curajoase.

Una dintre ideile principale pe care Joanna Macy o subliniază în cărție [35] sale este aceea că în realitate criza viziunea umană și ecologia a societății actuale este de fapt o criză a conștiinței. Și alți activiști de mediu au urmărit să ajute grupuri mari de oameni să realizeze această re-setare a conștiinței spre o stare de coerență în raport cu societatea și cu Natura. Au fost organizate în acest sens în mai viziunea umană și ecologia locuri din lume evenimente consacrate meditațiilor sau rugăciunilor colective pentru pace.

Indiferent de forma particulară creștinism, hinduism, taoism, etc. Calea propusă implică o regândire a valorilor noastre, ca societate, în sensul de a învăța că suntem o parte integrantă a rețelei vieții și că adevărata bunăstare pentru noi se poate produce numai atunci când suntem în armonie cu întregul și cu toate părțile sale.

acuitatea vizuală testată ce este hipermetropia latentă

Ceea ce rămâne însă esențial din punct de vedere practic este ca aceste principii să fie implementate în mod adecvat prin educație. Există speranța că aceste inițiative răspândesc semințele unor moduri de a trăi cu adevărat ecologice, pentru a re-aduce gradat ecosistemul planetar la nivelul de echilibru și armonie. Journal of Evolutionary Biology. Oxford: Oxford University Press.

  • Educație ecologică și instruire profesională | Inspectoratul pentru Protecţia Mediului
  • Ecologie - Wikipedia

Ațiputeafiinteresat